Adresář
 

Digi-Key Electronics
 

Durakool
 

KEMET
 

INTEL
 

CODICO
 

akYtec GmbH
 

Future Electronics
 

Foremost Electronics
 

Littelfuse
 

Mouser Electronics
 

RUTRONIK
 

Infineon Technologies AG
 

TTI, Inc.
 

ANRITSU
 

Power Integrations
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Zajímavé videa
Různé
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir
HF41F
 
Subminiaturní výkonová relé řady HF41F f

Apacer přináší nové technologie pro SSD

Apacer přináší nové technologie pro SSD

Nové SSD Apacer zlepšují již tak vysokou životnost, bezpečnost a odolnost vůči vlivům prostředí. Podívejte se blíže, jak to dokázali.

Integrita dat Data Raid

DataRAID je firmware algoritmus, který zajišťuje integritu dat vytvořením parity k ověření úplnosti a správnosti existujících údajů v paměti Flash, vyvinutý speciálně pro 3D NAND Flash. Pokud firmware nedokáže opravit data pomocí ECC (Error correction code), RAID algoritmus použije paritu a opraví poškozené údaje.

Ochrana dat od začátku do konce

Je to vlastnost, která rozšiřuje kontrolu chyb tak, aby pokrývala celou cestu od počítače k Flash paměťovým čipům a zpět.

Zápis

? Když data projdou z počítače do SSD cache, firmware z nich vypočítá CRC paritu a připojí ji k datům.
? Když jsou data a jejich CRC parita přesunuty do sektorové mezipaměti, zkontroluje se parita.
? Firmware následně pro data vypočítá BCH (LDPC) ECC a zapíše je spolu s daty a paritou pro data do Flash paměti.

Čtení

Při čtení dat z NAND Flash je proces opačný:
? firmware přečte data s připojenými BCH (LDPC) ECC, zkontroluje data a v případě potřeby opraví chyby,
? firmware pak přesune data do cache, vypočítá paritu a porovná ji s paritou uloženou spolu s daty.

Smart Read Refresh

Read disturb

Aby bylo možné přečíst stav jedné buňky na bitové linii, musí se zapnout všechny ostatní buňky na téže bitové linii, aby mohl proud úměrný náboji uloženému v buňce téct snímacím zesilovačem. Můžeme toho dosáhnout aplikací propustného napětí na řádky (word lines), jejichž buňky nečteme.

Během čtení je substrát připojen na GND stejně jako při zápisu. Propustné napětí na řádcích (word lines) není tak vysoké jako programovací napětí, ale stále vyvolává efekt "slabého programování", který může posunout prahové napětí buněk, na které je připojeno propustné napětí.

Smart Read Refresh

Při každém čtení kontrolér vykoná dvoustupňovou kontrolu cílového bloku. Nejprve zkontroluje, zda byl blok označen jako "potřebuje obnovit". Pokud ano, blok se před přečtením obnoví, což znamená, že všechny naprogramované stránky z tohoto bloku se zkopírují na volné stránky v jiných blocích a blok se vymaže. Pokud to tak není, kontrolér zkontroluje počet aktuálně přítomných chybových bitů. Pokud počet chyb dosáhne nebo překročí prahovou hodnotu, označí blok "potřebuje obnovit", což znamená, že bude obnoven během následující operace čtení. Práh je samozřejmě nastaven na hodnotu, při které je algoritmus ECC stále schopen opravit chyby.

Životnost CoreAnalyzer2

Prvním krokem je určení ideálního SSD pro konkrétní aplikaci včetně výběru nejvhodnějšího firmwaru. Toho lze dosáhnout pomocí softwaru CoreAnalyzer2 společnosti Apacer. Funguje na úrovni firmwaru a monitoruje teplotu, SATA příkazy, chování při náhodném nebo sekvenčním čtení/zápisu, zda je oddíl zarovnán s fyzickými 4KB sektory (4K alignment) a zda jsou data čtena/zapisována vždy jako násobky 4KB, počet smazání, počet selhání napájení, dobu nečinnosti a četnost přístupů na disk.

Zákazník může CoreAnalyzer2 použít při simulaci pracovní zátěže nebo během testů v provozu, pokud není možná simulace. Po otestování si zákazník stáhne log soubor a pošle jej Apaceru k analýze. Apacer jej analyzuje a posoudí, zda je SSD vhodný pro tuto konkrétní aplikaci nebo doporučí jeden nebo více SSD, které jsou nejvhodnější, spolu s možnými úpravami firmwaru, které by mohly být užitečné.

Stránkové mapování

I když tato technologie není zcela nová, stojí za zmínku, že všechny nové SSD disky Apacer používají namísto hybridního blokového mapování stránkové mapování.

Při stránkovém mapování sestává záznam v mapovací tabulce z LPN (logické číslo stránky) a PPN (fyzické číslo stránky). Když přijde požadavek na zápis na některou logickou stránku, v mapovací tabulce se vyhledá příslušná fyzická stránka. Pokud již obsahuje data, stránka je zneplatněna a požadované údaje jsou zapsány do dostupné volné stránky. Po zápisu se aktualizuje mapovací tabulka v paměti RAM a NAND Flash.

Stránkové mapování má výhodu v tom, že zapisuje data na libovolnou volnou stránku v paměti Flash, což zvyšuje flexibilitu správy úložiště. Náhodný zápis nevyžaduje několik kopírování stránky a vymazání bloku. Stránkové mapování vykazuje lepší výkon, pokud je k dispozici dostatek volných stránek. Zneplatněné stránky "odpad", se proto musí získat zpět, aby se uvolnil prostor pro nová data. Firmware proto používá efektivní techniku "sběru odpadu”.

Stránkové mapování vyžaduje velké množství paměti RAM i Flash pro mapovací tabulku. V minulosti to byl problém zejména pro embedded systémy citlivé na cenu. V současnosti již cena RAM a Flash poklesla natolik, že se stránkové mapování stránek používá dokonce i pro některé mikroSD paměťové karty.

Over-provisioning

Aby se snížilo zesílení zápisu a zvýšila výdrž a výkon, některé série SSD společnosti Apacer podporují nadměrné poskytování. S touto technologií je 7% nebo i více místa na disku vyhrazeno pro firmware k provádění "sběru odpadu", pro dosažení rovnoměrného opotřebení buněk Flash paměti (wear-levelling) a nahrazení nových vadných bloků. Rezervovaný prostor není přístupný uživatelům, pouze firmwaru.

Bezpečnost TCG Opal 2.0

Specifikace Opal Storage Specification, kterou vyvinula skupina Trusted Computing Group (TCG), je sada bezpečnostních specifikací, které se používají k aplikaci hardwarového šifrování na úložných zařízeních. Jinými slovy, je to specifikace pro samošifrované disky (self-encryptingdrives, SED), takže všechny údaje na disku jsou vždy šifrována bez použití řešení třetích stran.

Pracovní skupina pro ukládání dat v rámci TCG vytvořila třídu Opal Security Subsystem Class (SSC), též zkráceně nazývanou "Opal SSC" nebo "Opal", jako protokol řízení bezpečnosti pro paměťová zařízení. Třída definuje specifikace týkající se správy souborů na paměťových zařízeních a definuje povolení na úrovni třídy pro ukládání/získávání souborů, čímž chrání uživatelské údaje. Zařízení vyhovující specifikacím Opal SSC se někdy označují jako zařízení Opal TCG.

256bitové šifrování AES je populární způsob zabezpečení disků, protože je mimořádně odolný vůči útokům hrubou silou. Šifrování se provádí v samotném SSD pomocí speciálního HW určeného pro tento úkol, který může být rychlejší než softwarová řešení.

AES 256, Okamžitá změna klíče

SSD disky, které podporují HW šifrování, nabízejí také další způsob bezpečného vymazání – okamžitou změnu klíče. Po vydání příkazu "Okamžitá změna klíče" se vygeneruje nový klíč, který nahradí za méně než sekundu původní klíč uložený v paměti Flash. Protože se nový klíč, když se počítač pokouší získat přístup k datům neshoduje se starým, budou nedostupná z důvodu selhání autentifikace AES klíče. Údaje nebyly vymazány v konvenčním smyslu (přepsány na 0 nebo 1), ale nejsou čitelné, proto jsou chráněny.

Odolnost vůči vlivům prostředí

Tepelné omezení

V počátku umožňuje SSD zápis v plné rychlosti. Když dosáhne teplota prahovou hodnotu A začne disk omezovat rychlost zápisu což umožní, aby postupně vychladl. Po dosažení teploty B (B <A) SSD postupně umožňuje rychlejší zápis. 

Pro dosažení maximálního výkonu je třeba vyhnout se "tepelnému omezení" dobrým přenosem tepla z SSD na šasi nebo chladič. Platí to zejména pro M.2 SSD, protože ty mají malou plochu, která nedokáže dobře odvádět teplo.

Více informací o těchto technologiích naleznete na stránce APACER.

Technologie dostupné pro jednotlivé série

Následující tabulka shrnuje dostupné technologie pro jednotlivé série SSD.

Přehled SSD

Přiložená brožúra vám poskytne přehled o SSD discích, paměťových kartách a USB klíčích společnosti Apacer. Obsahuje téměř celou nabídku jejich sortimentu. Informace o výrobcích, které nejsou uvedeny v této brožuře, najdete na naší webové stránce nebo přímo na stránkách výrobce.

Pro testování vám nabízíme možnost objednat si za zvýhodněnou cenu vzorky. Informace o dostupných modelech najdete v našem sortimentu.

Další informace o produktech Apacer vám rádi poskytneme na adrese apacer@soselectronic.com.

2019102104 / 30.10.2019 / Elektronické součástky / SOS electronic s.r.o. /

Král modulů LTE Cat4
Král modulů LTE Cat4
Nový Quectel modul EG25-G je optimalizován speciálně pro aplikace M2M a IoT. Je celosvětově 4G kompatibilní a díky 3GPP Rel. 11. a technologii LTE poskytuje maximální rychlost přenosu dat až 150Mb/s downlink a 50Mbps uplink. Modul EG25-G jsme zařadili mezi náš skladový sortiment.
.....
Ověřené a vylepšené senzory pro měření rozdílu tlaků
Senzory série SDP800 firmy Sensirion jsou spolehlivým řešením pro precizní měření průtoku vzduchu v nejnáročnějších, ale na náklady citlivých aplikacích pro ohřev, ventilaci a klimatizaci (HVAC), jako je řízení průtoku ve ventilačních rozvodech (VAV), řízení kotlů, větrání s rekuperací a monitorování filtrů.
.....
Ověřené a vylepšené senzory pro měření rozdílu tlaků
Technické poradenství u vás během naší „Tools Tour“
Technické poradenství u vás během naší „Tools Tour“
V uplynulých týdnech jsme se vydali na turné k vám, přímo do vašich firem. Tvrdíme, že v dnešní digitální době je cenné si naše produkty „osahat“ naživo a popovídat si o nich. Ba co víc, technické rady jsou k nezaplacení.
.....
Svorkovnice v sedmi barvách
Zelená, šedá, černá, modrá, červená, žlutá a oranžová - barevné svorkovnice Euroclamp radikálně snižují možnost nesprávného zapojení.
.....
Svorkovnice v sedmi barvách
Rozšiřujeme portfolio IoT produktů o světovou značku USR IoT
Rozšiřujeme portfolio IoT produktů o světovou značku USR IoT
Náš nový dodavatel je odborník na průmyslovou komunikaci IoT se zaměřením na sériové datové sítě a aplikace M2M. Zárukou jeho odbornosti je i certifikace kvality ISO9001 a 20 let zkušeností v byznysu.
.....
Odolné průmyslové konektory - barevnější a levnější
Konektory série CA Hirschmann mají těleso vyrobené ze zesíleného plastu, jsou mimořádně spolehlivé, dokonce i v těžkých podmínkách s vysokou úrovní vlhkosti a prašnosti. Praktické barevné rozlišení je výhodné při instalaci i při údržbě.
.....
Odolné průmyslové konektory - barevnější a levnější
Vyzkoušejte “PlusMinus” - ideální šroubovák pro jističe a svorkovnice
Vyzkoušejte “PlusMinus” - ideální šroubovák pro jističe a svorkovnice
Speciální šroubovák, který není ani plochý ani křížový, ale kombinuje to nejlepší z obou. A to už je opravdu velké PLUS.
.....
Jak funguje EMC filtr?
Švýcarská společnost Schurter nabízí EMC filtry, proudově kompenzované tlumivky jakož i filtry integrované se zásuvkou, vypínačem a pojistkou. Typický EMC filtr obsahuje proudově kompenzovanou tlumivku a kondenzátory třídy X a Y. Jak to ale funguje?
.....
Jak funguje EMC filtr?
Zhaga. Chytré osvětlení pro chytrá města
Zhaga. Chytré osvětlení pro chytrá města
Moderní LED svítidla budou moci díky senzorům a komunikačním modulům poskytovat i chytré služby. Klíčovou součástí těchto svítidel jsou konektory série LUMAWISE Endurance S. Najdete je v našem sortimentu pod značkou TE Connectivity, která je členem konsorcia Zhaga - organizace pro standardizaci komponentů určených k výrobě LED svítidel pro veřejné osvětlení.
.....
3 praktické sety multimetrů pro spolehlivé měření
3 nejprodávanější multimetry ve třech setech pro průmyslovou údržbu - Fluke IMSK nabízí skvělou příležitost pořídit si špičkový přístroj spolu s klešťovým multimetrem a příslušenstvím za zvýhodněnou cenu se slevou 15%.
.....
3 praktické sety multimetrů pro spolehlivé měření
Na světě je první GSM/NB2 kombinovaný modul 
Na světě je první GSM/NB2 kombinovaný modul
Quectel Wireless Solutions, přední světový dodavatel modulů pro internet věci (IoT), uvedl na trh první kombinovaný modul LTE Cat NB2/GSM s duálním režimem BC92, který podporuje fallback mezi sítěmi GSM a NB-IoT a zajišťuje využití síťového pokrytí obou technologií.
.....
Více konektivity za méně peněz
WizFi360 je rychlý, cenově výhodný a hlavně jednoduchý plug&play WiFi modul WIZnet, který je ideální pro různé mobilní bezdrátové IoT aplikace jako jsou vzdálené monitorování nebo senzorové aplikace.
.....
Více konektivity za méně peněz
Infrakamery, které vidí až 4x více detailů než jejich předchůdci
Infrakamery, které vidí až 4x více detailů než jejich předchůdci
Nové infrakamery TG267 a TG297 výrazně urychlují proces tepelné diagnostiky. Rozlišení 160x120px, kombinovaný obraz MSX, nový laser, větší displej nebo snadný přenos dat do mobilních zařízení nyní navíc dostanete za cenu lepší, než byste čekali.
.....
Modul FIS5084 odhalí únik HFC
Stručný návod jak funguje FIS modul pro detekci úniků chladiva, shrnutí jeho vlastností a technické detaily, které nenajdete v běžně dostupném datasheetu.
.....
Modul FIS5084 odhalí únik HFC
Robustné krabičky s elegantným dizajnom
Robustné krabičky s elegantným dizajnom
Séria krabičiek Hammond 1557 prináša prekvapivo príťažlivé riešenie priemyselnej vodotesnej krabičky, s tromi možnosťami montáže, pre rôzne ovládacie panely alebo monitorovacie jednotky.
.....
TŘI důvody pro DC/DC měniče série TRI
Zesílený izolační systém, vysoká přechodná imunita a kompaktní pouzdro DIP24. Díky nejnovějším certifikátům bezpečnosti IT je řada TRI značky TRACOPOWER perfektní volbou pro náročné aplikace v průmyslu, dopravě a přístrojové technice.
.....
TŘI důvody pro DC/DC měniče série TRI
Praktický dvojitý držák pro Nano-SIM karty
Praktický dvojitý držák pro Nano-SIM karty
Dvě SIM karty nám dávají možnost volby operátora s lepším pokrytím, jakož i možnost využívat 4G nebo LPWA technologie. Držák Attend série 115S pro dvě nano-SIM karty má oproti konkurenci několik ověřených výhod.
.....
Kontakt Trio - sada pro dokonalé ošetření kontaktů
Silná trojice sprejů Kontakt Chemie pro kvalitní a spolehlivý kontakt v cenově zvýhodněném balení.
.....
Kontakt Trio - sada pro dokonalé ošetření kontaktů
Zajímavé videa


Arduino LED filament clock


How Intel Makes Chips: Concept to Customer


Ghostbuster's Theme on eight floppy drives


Darude - Sandstorm on Eight Floppy Drives


HDD and Floppy Music: Nirvana - Smells Like Teen Spirit
Firma týdne

Digi-Key Electronics
Adresář


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power Integrations


AXIOMTEK


TDK Corporation


VISHAY


STMicroelectronics


Texas Instruments


Advantech


Microchip Technology Inc.


Molex, LLC


ON Semiconductor


NeoPhotonics


Murata Manufacturing Co.,


NEXPERIA


FARNELL


ICP Deutschland GmbH


SEMTECH
Kalendář
NEPCON Nagoya, Japan, 21.10.-23.10.2020
SPS 2020, Nuremberg, 24.11.-26.11.2020
NEPCON Japan, Tokio, 20.1.-22.1.2021
ISE 2021, Barcelona, Spain, 2.2.-5.2.2021
DistribuTECH, 9.2.-11.2.2021, San Diego, CA
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813