Adresář
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV
 

SECO S.p.A.
 

Crowd Supply
 

Digi-Key Electronics
 

Durakool
 

KEMET
 

INTEL
 

CODICO
 

akYtec GmbH
 

Future Electronics
 

Foremost Electronics
 

Littelfuse

02.08.2021 9:14:55
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir

JAK ZKONTROLOVAT FUNKČNOST POJISTKY
Pojistky jsou základními součástmi každé elektrické instalace. Díky jejich fungování je možné efektivně chránit přijímače a elektrické soustavy před zkraty, nadproudem nebo přetížením. Přečtěte si jak zjistit, zda je pojistka přepálená, a co musíte v takovém případě udělat.

Pojistky se používají ve všech elektrických obvodech – v instalacích stavebních objektů, elektrických soustavách vozidel nebo v domácích spotřebičích a spotřební elektronice. Je obtížné si představit účinnou ochranu elektrických obvodů a přijímačů elektrické energie bez rychlého rozpojení jejích obvodu během nadměrného toku elektřiny. Seznamte se s nejoblíbenějšími typy pojistek a zjistěte, jak zkontrolovat pojistku.

V tomto článku se dozvíte: Jaké jsou typy pojistek a k čemu jsou určeny?

Používá se mnoho pojistek, které se liší konstrukcí, provozní charakteristikou a určením. Mezi nejčastěji používané pojistky patří mimo jiné tavné, tepelné, proudové, automobilové, polymerové PTC, SMD, průmyslové a miniaturní pojistky.

Tavné pojistky

Účelem tavných pojistek je přerušit obvod, pokud proud v chráněném elektrickém obvodu překročí určitou hodnotu. Základním prvkem tavných pojistek je jeden nebo několik vzájemně propojených tavných prvků – drátků nebo pásků. Jak zjistit, zda je pojistka přepálená? Chcete-li to provést, pak musíte ověřit stav tavné vložky.

Závislost mezi dobou tavení tavných prvků tvořících vložku pojistky a hodnotou protékajícího proudu se určuje jako časová proudová charakteristika pojistky. V závislosti na době přepálení vložky lze rozlišovat rychlé pojistky a pojistky s časovou prodlevou.

Časové proudové charakteristiky jsou uváděny v rozmezí, protože pojistkové vložky se přepalují v nepatrně odlišných časech vzhledem k hodnotě intenzity elektřiny. Jak zkontrolovat tavnou pojistku? Za tímto účelem je třeba použit časovou proudovou charakteristiku a určit intenzitu proudu, která vede k přepálení vložky.

Při hodnotách proudů, které odpovídají době tavení tavných prvků nižší než 0,005s (¼ doby), omezují pojistky rázový zkratový proud. Kromě toho také plní funkci odpojovačů, protože po vyjmutí pojistkové vložky nebo vyšroubování pojistky se vytvoří trvalá a viditelná mezera v obvodu.

Nízkonapěťové tavné pojistky se z hlediska konstrukce člení na instalační, průmyslové, přístrojové a speciální pojistky. Instalační pojistky typ Bi sestávají z jednopólových zásuvek, spodní vložky, hlavice a umístěné v ní pojistkové vložky. Jmenovité proudy instalačních pojistek s rychlými charakteristikami (BiWts) a časovým zpožděním (BiWtz) jsou mezi 6 a 200 A. Na trhu jsou k dostání také pojistky se středním časovým zpožděním a super rychlé, jako je například model SIBA 7000140.0.1.

Průmyslové pojistky Bu nebo Bm poskytují větší vypínací výkon. Základními prvky jejich konstrukce jsou čelisti a tavné vložky. Používají se v trafostanicích a velkých rozvaděčích. Jsou určeny k účinné ochraně strojů s těžkým startem a častým spuštěním a také k ochraně elektroenergetického vedení.

Ochrana měřicích přístrojů nebo přijímačů elektřiny se provádí pomocí přístrojových pojistek, které vodí proud s intenzitou řadově od několika desítek miliampérů až po několik ampérů.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky

Tepelné pojistky

Tepelné pojistky jsou typem elektrické pojistky, která rozpojuje obvod v důsledku zvýšení okolní teploty prvku. Používají se především k ochraně elektrických přijímačů před poškozením způsobeným nadměrnou teplotou systému.

Když přemýšlíte nad tím, jak zkontrolovat tepelnou pojistku, je třeba mít na paměti, že se často používají k ochraně jednotlivých prvků elektrických systémů – např. tranzistorů.

Tepelné pojistky rozpojí obvod na principu roztavení malé plastové vložky uvnitř prvku, což uvolní pružinový mechanismus rozpojující kontakty pojistky. Na trhu je mnoho tepelných pojistek s velmi širokým rozsahem teplot rozpojení, které se pohybují v rozmezí od 72 ̊C až do 257 ̊C. Kupříkladu model ESKA 770.104 zajišťuje teplotu rozpojení při 104 ̊C.

770.104

Tepelné pojistky se liší svou konstrukcí. Nejčastěji se používají tavné pojistky, ve kterých tavná vložka pod vlivem konkrétní hodnoty intenzity proudu vyhoří. Dalším typem přístrojů tohoto typu jsou bimetalové tepelné pojistky, ve kterých se bimetal pod vlivem teploty ohýbá v určitém směru a blokuje průtok proudu.

Když se pojistka ochladí, bimetal se vrátí do předchozího stavu a zároveň umožní, aby proud znovu proudil. Bimetalické tepelné pojistky se používají mimo jiné v rychlovarných konvicích.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky

Jak zjistit, zda je pojistka přepálená?

Vyhoření vložky tavné pojistky nebo vyhoření plastové vložky v tepelné pojistce povede k odpojení elektrického obvodu. Jak zkontrolovat pojistku?

Chcete-li správně zkontrolovat, zda je pojistka přepálená, stačí použít multimetr. Na měřicím přístroji si nastavte možnost měření kontinuity kabelu. Označení této funkce se může lišit v závislosti na použitém měřiči, ale nejčastěji se označení měření kontinuity kabelu podobá symbolu usměrňovací diody. K měření pojistky je mimo jiné vhodný multimetr AXIOMET AX-MS8221B.

AX-MS8221B

Poté umístěte na příslušných místech v měřiči měřící sondy – červenou do konektoru označeného jako VΩmA a černou do uzemnění (konektor COM). Jak zkontrolovat pojistku? Stačí umístit dvě měřicí sondy na měřicí prvky pojistky.

Bez ohledu na typ pojistky probíhá její měření obdobným způsobem. Takže… jak zkontrolovat tavnou pojistku? V případě automobilových pojistek jsou to dva plíšky v horní části pojistek. Malé pojistky se měří přiložením měřicích sond k jejich dvěma kovovým koncovkám. Pojistky v instalacích (vypínače) mají v přední části tělesa speciální důlky, které umožňují měřit kontinuitu obvodu.

Pokud je zachována kontinuita obvodu, měřič by měl indikovat poměrně malý odpor. Když je pojistka přepálená, měřič indikuje nekonečný odpor, neukazuje nic nebo sděluje diskontinuitu vodiče akustickým a/nebo světelným signálem. Pokud je vložka pojistky přepálená, vyměňte ji za vložku se stejnými parametry a stejnými časovými proudovými charakteristikami. Pokud byly během zkratu poškozeny i jiné prvky pojistky, je nutné vyměnit celou ochranu.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky

Jak zkontrolovat tepelnou pojistku?

Jak zjistit, zda je pojistka přepálená? Průtok proudu tepelnou pojistkou se rovněž ověřuje pomocí multimetru s funkcí zkoušení kontinuity obvodu. Obdobně jako u tavných pojistek i zde je třeba přiložit měřicí sondy ke dvěma vodivým pojistkovým kontaktům, abychom zjistili, zda je naměřená hodnota nízká. Pokud měřič vydává akustický a/nebo světelný signál nebo indikuje velmi vysoké hodnoty odporu, je tepelná pojistka vyhořela a nevodí elektřinu.

Symbol: Popis:
7000140.0.1 Pojistka: tavná; super rychlá; keramická; 100 mA; 250 V
770.104 Pojistka: tepelná; 10 A; 250 V; 12 mm; 104 °C
AX-MS8221B Digitální multimetr; LCD 3,5 číslice (1999) 15 mm; 2,5×/s


PŘEPÍNAČE NKK SWITCHES – KVALITA A FUNKČNOST
Přepínače jsou elektromechanické prvky, které jsou určeny k řízení toku proudu v systému spínáním a rozpojováním elektrického obvodu. Ani popularita dotykových obrazovek nezměnila skutečnost, že je to stále hlavní metoda interakce uživatele se zařízením.

BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE V SYSTÉMECH IOT S VYUŽITÍM MODULŮ ARDUINO MKR
Jedním z největších problémů, se kterým se aktuálně potýká trh Internetu věcí (IoT), je jeho velká roztříštěnost. Početnost zařízení a komunikačních protokolů značně komplikuje stavbu jednolitého a funkčního systému, rozhodneme-li se pro použití prvků procházejících od různých výrobců.

FERITOVÉ DESKY ZNAČKY KEMET
V současné době jsou vozidla poháněná elektřinou stále oblíbenější. Elektromotory postupně nahrazují tradiční spalovací pohony a v budoucnu uvidíme v ulicích rostoucí počet takto poháněných strojů.

DC/DC MĚNIČE UNIVERZÁLNÍ A PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE
Firma Traco Power patří k prestižním značkám vyrábějícím měniče napětí. Jedná se především o DC/DC komponenty určené pro nejnáročnější průmyslová odvětví. Jednou z takových oblastí jsou železnice. Toto odvětví podléhá řadě bezpečnostních předpisů. Týkají se nejen mechaniky kolejových vozidel, ale také mnoha konstrukčních aspektů.

PATCHCORDY ETHERLINE® LAN CAT.6A FIRMY LAPP
TME zařadila do své nabídky patchcordy ETHERLINE® LAN CAT.6A firmy LAPP, jež jsou určeny pro aplikace, v nichž jsou klíčovou záležitostí spolehlivost a bezpečnost. Vzhledem k vysoké odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a náročným podmínkám okolního prostředí jsou výrobky této řady určeny pro náročné průmyslové a komerční aplikace. Patchcordy jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost uživatelů, což potvrzuje prestižní certifikát UL (Underwriters Laboratories).

PCB – JAK SE PŘIPRAVIT NA PRÁCI S DESKOU PLOŠNÝCH SPOJŮ?
Desky PCB (tištěné) lze nalézt v každém elektronickém zařízení. Právě na nich jsou osazeny všechny prvky. Spojení mezi nimi mají podobu měděných cestiček chráněných před vnějšími podmínkami (např. před oxidací) tzv. nepájivou maskou. Plošné spoje mohou být vyrobeny z různých materiálů, i když se k tomuto účelu nejčastěji používá laminát PCB ze skleněného vlákna zpevněného epoxidovou pryskyřicí.

INFRAČERVENÉ DETEKTORY FIRMY VIGO SYSTEM
V široce chápané elektronice nalézají senzory infračerveného záření (nebo také „světla“) řadu všeobecně známých použití. Na této technologii jsou založeny systémy bezdrátových komunikací, a to i tak běžné jako dálková ovládání pro spotřební elektroniku. Jsou také podstatou fungování pyrometrů a termokamer.

TME US, LLC. – PRVNÍ KANCELÁŘ TME V USA JE JIŽ ZÁKAZNÍKŮM K DISPOZICI.
Věděli jste, že se skupina TME rozšířila o další (již jedenáctou!) dceřinou společnost? S potěšením oznamujeme, že společnost TME US, LLC již zahájila činnost v Atlantě. Jedná se o první dceřinou společnost TME na území Spojených států. Náš americký sen se právě naplňuje!

ARDUINO PRO – NEKONVENČNÍ A SNADNÁ CESTA K ÚSPĚCHU APLIKACE IOT

SPOLEHLIVÉ A UNIVERZÁLNÍ EC MOTORY FIRMY OLMO MOTORS
Snažíme se svým zákazníkům připomínat, že TME – kromě obrovského výběru obvyklých elektronických součástek – má ve svém katalogu uspokojivou nabídku mechanických, elektrických a elektromechanických komponentů. K těm posledním patří motory pro ventilátory vynikajícího italského výrobce OLMO MOTORS.

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED S ROZHRANÍM BLUETOOTH
Dalece pokročilá miniaturizace modulů pro bezdrátovou komunikaci při současném poklesu jejich ceny je důvodem, pro který můžeme najít modul pro rádiový přenos téměř všude. Přesto je jeho vestavba do napájecího zdroje pro LED velmi inovativní a poskytuje dříve nevídanou snadnost tvorby osvětlovacích systémů.

JAK ZKONTROLOVAT FUNKČNOST POJISTKY
Pojistky jsou základními součástmi každé elektrické instalace. Díky jejich fungování je možné efektivně chránit přijímače a elektrické soustavy před zkraty, nadproudem nebo přetížením. Přečtěte si jak zjistit, zda je pojistka přepálená, a co musíte v takovém případě udělat.

Zajímavé videa


VIDEO (EN): How to mount congatec cooling solutions (COM Express Type 7, 6 and 2)


Phoenix Contact Dialog Days - 12.-16.4.2021


Arduino LED filament clock


How Intel Makes Chips: Concept to CustomerFirma týdne

Pico Technology


Adresář


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power Integrations


AXIOMTEK


TDK Corporation


VISHAY


STMicroelectronics


Texas Instruments


Microchip Technology Inc.


Molex, LLC


ON Semiconductor


NeoPhotonicsKalendář
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imaharanaše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813