Adresář
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV
 

SECO S.p.A.
 

Crowd Supply
 

Digi-Key Electronics
 

Durakool
 

KEMET
 

INTEL
 

CODICO
 

akYtec GmbH
 

Future Electronics
 

Foremost Electronics
 

Littelfuse
 

Mouser Electronics
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Zajímavé videa
Různé
DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED S ROZHRANÍM BLUETOOTH

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED S ROZHRANÍM BLUETOOTH

Dalece pokročilá miniaturizace modulů pro bezdrátovou komunikaci při současném poklesu jejich ceny je důvodem, pro který můžeme najít modul pro rádiový přenos téměř všude. Přesto je jeho vestavba do napájecího zdroje pro LED velmi inovativní a poskytuje dříve nevídanou snadnost tvorby osvětlovacích systémů.

Přidáme-li k tomu populární standard přenosu dat, jako je Bluetooth, získáváme možnost tvorby funkčních, neopakovatelných, snadno spravovatelných a ovladatelných pomocí oblíbených zařízení systémů osvětlení budov, hal, místností atp.

Interfejs Bluetooth je velmi dobře znám ze sluchátkových sestav. Jiným populárním použitím je emulace virtuálního sériového portu UART, což umožňuje přenos dat mezi zařízeními, nejčastěji mezi počítačem PC a smartphonem. Ze své přirozenosti to byla spojení typu bod-bod, což neumožňovalo zřízení rozsáhlých sítí zařízení.

Jedněmi z nejdůležitějších trendů v oblasti zařízení komunikujících bezdrátově jsou sítě IoT, Industry 4.0 a inteligentní budovy. Tyto trendy postřehlo rovněž konsorcium zabývající se vývojem rozhraní Bluetooth a firmy, které s ním spolupracují, nelze se tedy divit skutečnosti, že další verzi jsou stále více směrovány nejen na zařízení audio, ale i na energeticky úsporná řešení napájená z baterií nebo obnovitelných zdrojů energie, pracující právě v takových instalacích.

Bluetooth a sítě mesh

Jak bylo uvedeno, bylo rozhraní Bluetooth směrováno hlavně pro spojení typu bod-bod. Existoval sice profil umožňující vytváření lokálních sítí PAN (Personal Area Network), ale používal se velmi zřídka, jelikož to byly sítě se spíše malou přenosovou rychlostí a skromnými možnostmi.

Bluetooth ve verzi 4.0 umožňuje vytvoření sítí mesh. Jejich hlavní předností je prakticky neomezený dosah, protože data mohou být předávaná ze základnového zařízení do uzlu sítě a následně z uzlu do uzlu. Uzel v takové síti tvoří libovolné zařízení, které kromě předávání dat může mít také jinou funkci. Může na příklad plnit doplňkovou funkci zobrazovače, spínače, čidla atd. Sítě mesh se ideálně hodí pro komunikaci v rámci inteligentní budovy, jelikož poskytují téměř neomezené pokrytí. Data v nich mohou být přenášená např. z patra do patra, z pokoje do pokoje, bez potřeby pokládky kabelů se složitou strukturou. Velmi velkou předností je možnost snadné modifikace takové sítě. Důležité je, že je komunikační protokol rozhraní Bluetooth již od dřívějších verzí dobře zabezpečený – obsahuje autentizaci zařízení a šifrování dat, což velmi ztěžuje průnik do sítě.

Napájecí zdroje s bezdrátovou komunikací

Inženýři z firmy MEAN WELL, známého výrobce napájecích zařízení, přišli na geniální nápad skvěle odpovídající trendům platícím na trhu. Rozhodli se vybavit napájecí zdroj pro LED programovatelným komunikačním modulem Bluetooth Low Energy 4.0. Otevírá to cestu k ovládání osvětlení pomocí oblíbených zařízení, jakými jsou smartphony, tablety, osobní počítače a mikropočítače, jako je Raspberry Pi. Vestavba rádiového modulu přímo do napájecího zdroje značně zjednodušilo systém řízení osvětlení – řízení probíhá v samotném napájecím zdroji, a tedy v místě, kde to je potřebné, a pro tento účel nejsou potřebná žádná další zprostředkující zařízení.

Nové napájecí zdroje firmy MEAN WELL byly vyvinuty ve spolupráci s evropskou firmou Casambi, která byly vytvořená za účelem vývoje a zdokonalování řešení sítí mesh Bluetooth. Komunikační moduly Casambi jsou integrovány do napájecích zdrojů z řady LCM-25/40/60BLE. Uvedené řady zdrojů mají možnost nastavení výstupního proudu v rámci dostupného výkonu (číslo uvedené v označení zdroje určuje maximální výkon zátěže), což umožňuje napájet různě spojené LEDky pomocí stejných zdrojů hned po nastavení výstupního proudu pomocí přepínačů DIP switch. Dostupné kombinace proudu a napětí zátěže jsou pro usnadnění umístěny na krytech jednotlivých modelů (Obr.1).

Obr.1. Napájecí zdroj z řady LCM-25BLE.

  • Možnost napájení LED v různých konfiguracích. Výstupní proud/napětí nastavované pomocí přepínače DIP.
  • Kryt z plastu, třída II.
  • Aktivní mechanismus PFC.
  • Energetická účinnost až 90 %.
  • Stmívání osvětlení pomocí Bluetooth a tlačítka.
  • Zabezpečení před zkratem, přepětím, přehřátím.
  • Odolnost vůči přepětí v síti do 2 kV (L-N).
  • MTBF > 50 tis. hodin.

Možnost změny parametrů výstupního napětí a proudu je obrovským usnadněním pro realizátora instalací a servisního technika. Tomu prvnímu umožňuje snížit počet různých zařízení v osvětlovacích systémech a ve skladu a tomu druhému značně usnadňuje práci, jelikož výměna poškozeného napájecího modulu za nový nebo změna konfigurace napájených LEDek je spojena pouze s nastavením proudu zátěže, a nikoliv s nutností mít mnoho modulů pro různé varianty zapojení. Důležitá je také skutečnost, že oba modely mohou být s úspěchem používány pro realizaci instalace osvětlení pracující uvnitř nebo vně budov.

Možnosti řízení osvětlení

Pro řízení napájecího zdroje LED připravila firma Casambi speciální aplikaci. Umožňuje seskupovat napájecí zdroje, nastavovat scény, časovače, závislosti atd. Napájecí zdroje mohou být rovněž obsluhovány pomocí zařízení kompatibilních s komunikačním protokolem, který vyvinulo Casambi, jako jsou nástěnné spínače nebo čidla světla, pomocí kterých lze rozšiřovat dosah sítě a vytvářet personalizované, inteligentní osvětlovací systémy. Poskytuje to možnost vytvářet pokročilé algoritmy řízení osvětlení, jejichž cílem je dosažení definovaného estetického efektu nebo dalekosáhlé úspory energie.

Kromě možnosti správy pomocí aplikace mají napájecí zdroje volně programovatelný vstup připojovaný tlačítkem k nulovému vodiči energetické sítě (Obr. 2). Tento vstup lze naprogramovat tak, aby řídil nejen bezprostředně připojený napájecí zdroj, ale také skupinu nebo všechny napájecí zdroje a umožňoval zapnout/vypnout osvětlení, jednotlivé světlo, skupinu světel, změnit scénu.

Low quality preview for Programovatelné tlačítko

Obr. 2. Připojení tlačítka s programovatelnou funkcí

Síť mesh Bluetooth Low Energy 4.0 pracuje ve variantě vyvinuté firmou Casambi v samo se organizujícím režimu, což oprošťuje uživatele nebo montéra od nutnosti provádět složitou konfiguraci. V tomto režimu je pokrytí sítě (dosah) maximalizováno pomocí zařízení, která v ní pracují, a není třeba používat další brány a můstky. Aplikace Casambi sloužící k řízení práce napájecích zdrojů, a tím napájených světelných zdrojů, může být spojená s cloudem za účelem uchovávání dat a reportování statusu.

Prohlédněte si napájecí zdroje pro LED s rozhraním Bluetooth MEAN WELL

Na závěr

Vytváříme-li instalaci osvětlení inteligentní budovy, stojí za to se zajímat o výrobky MEAN WELL. Mají nejen renomé, ale jsou rovněž funkční a nabízejí široké možnosti konfigurace a použití. Mezi výrobky MEAN WELL nalezneme nejen popisované napájecí zdroje z řady LCM, ale rovněž řadiče LED, které nemají nastavený proud nebo napětí, ale výstup PWM, který umožňuje regulovat barvovou teplotu a intenzitu osvětlení. Jako příklad může posloužit PWM-120BLE s výkonem 120 W a výstupním napětím (v závislosti na modelu) od 12 do 24 V. Široký rozsah vstupního napětí (90…305 V AC) umožňuje použít řadič v téměř každé instalaci osvětlení. PWM-120BLE má vestavěný modul BLE 4.0 firmy Casambi, který umožňuje dálkovou komunikaci a řízení osvětlení.

Za zmínku rovněž stojí, že mezi výrobky MEAN WELL můžeme najít také řadiče LED bez bezdrátového rozhraní.

Prohlédněte si úplnou nabídku napájecích zdrojů LED MEAN WELL

 

www.tme.eu

2021020401 / 04.02.2021 / Různé / TME Czech Republic s.r.o. /

DC/DC MĚNIČE UNIVERZÁLNÍ A PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE
DC/DC MĚNIČE UNIVERZÁLNÍ A PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE
Firma Traco Power patří k prestižním značkám vyrábějícím měniče napětí. Jedná se především o DC/DC komponenty určené pro nejnáročnější průmyslová odvětví. Jednou z takových oblastí jsou železnice. Toto odvětví podléhá řadě bezpečnostních předpisů. Týkají se nejen mechaniky kolejových vozidel, ale také mnoha konstrukčních aspektů.
.....
PATCHCORDY ETHERLINE® LAN CAT.6A FIRMY LAPP
TME zařadila do své nabídky patchcordy ETHERLINE® LAN CAT.6A firmy LAPP, jež jsou určeny pro aplikace, v nichž jsou klíčovou záležitostí spolehlivost a bezpečnost. Vzhledem k vysoké odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a náročným podmínkám okolního prostředí jsou výrobky této řady určeny pro náročné průmyslové a komerční aplikace. Patchcordy jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost uživatelů, což potvrzuje prestižní certifikát UL (Underwriters Laboratories).
.....
PATCHCORDY ETHERLINE® LAN CAT.6A FIRMY LAPP
PCB – JAK SE PŘIPRAVIT NA PRÁCI S DESKOU PLOŠNÝCH SPOJŮ?
PCB – JAK SE PŘIPRAVIT NA PRÁCI S DESKOU PLOŠNÝCH SPOJŮ?
Desky PCB (tištěné) lze nalézt v každém elektronickém zařízení. Právě na nich jsou osazeny všechny prvky. Spojení mezi nimi mají podobu měděných cestiček chráněných před vnějšími podmínkami (např. před oxidací) tzv. nepájivou maskou. Plošné spoje mohou být vyrobeny z různých materiálů, i když se k tomuto účelu nejčastěji používá laminát PCB ze skleněného vlákna zpevněného epoxidovou pryskyřicí.
.....
INFRAČERVENÉ DETEKTORY FIRMY VIGO SYSTEM
V široce chápané elektronice nalézají senzory infračerveného záření (nebo také „světla“) řadu všeobecně známých použití. Na této technologii jsou založeny systémy bezdrátových komunikací, a to i tak běžné jako dálková ovládání pro spotřební elektroniku. Jsou také podstatou fungování pyrometrů a termokamer.
.....
INFRAČERVENÉ DETEKTORY FIRMY VIGO SYSTEM
TME US, LLC. – PRVNÍ KANCELÁŘ TME V USA JE JIŽ ZÁKAZNÍKŮM K DISPOZICI.
TME US, LLC. – PRVNÍ KANCELÁŘ TME V USA JE JIŽ ZÁKAZNÍKŮM K DISPOZICI.
Věděli jste, že se skupina TME rozšířila o další (již jedenáctou!) dceřinou společnost? S potěšením oznamujeme, že společnost TME US, LLC již zahájila činnost v Atlantě. Jedná se o první dceřinou společnost TME na území Spojených států. Náš americký sen se právě naplňuje!
.....
ARDUINO PRO – NEKONVENČNÍ A SNADNÁ CESTA K ÚSPĚCHU APLIKACE IOT
.....
ARDUINO PRO – NEKONVENČNÍ A SNADNÁ CESTA K ÚSPĚCHU APLIKACE IOT
SPOLEHLIVÉ A UNIVERZÁLNÍ EC MOTORY FIRMY OLMO MOTORS
SPOLEHLIVÉ A UNIVERZÁLNÍ EC MOTORY FIRMY OLMO MOTORS
Snažíme se svým zákazníkům připomínat, že TME – kromě obrovského výběru obvyklých elektronických součástek – má ve svém katalogu uspokojivou nabídku mechanických, elektrických a elektromechanických komponentů. K těm posledním patří motory pro ventilátory vynikajícího italského výrobce OLMO MOTORS.
.....
NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED S ROZHRANÍM BLUETOOTH
Dalece pokročilá miniaturizace modulů pro bezdrátovou komunikaci při současném poklesu jejich ceny je důvodem, pro který můžeme najít modul pro rádiový přenos téměř všude. Přesto je jeho vestavba do napájecího zdroje pro LED velmi inovativní a poskytuje dříve nevídanou snadnost tvorby osvětlovacích systémů.
.....
NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED S ROZHRANÍM BLUETOOTH
JAK ZKONTROLOVAT FUNKČNOST POJISTKY
JAK ZKONTROLOVAT FUNKČNOST POJISTKY
Pojistky jsou základními součástmi každé elektrické instalace. Díky jejich fungování je možné efektivně chránit přijímače a elektrické soustavy před zkraty, nadproudem nebo přetížením. Přečtěte si jak zjistit, zda je pojistka přepálená, a co musíte v takovém případě udělat.
.....
KONDENZÁTORY KEMET ŘADY R52
Navrhujeme-li libovolné zařízení, pak nezávisle na jeho pozdějším použití stojí za to osadit je kvalitními kondenzátory. Na nich totiž do značné míry závisí životnost zařízení. Jednou z firem, jejíž produkty se vyznačují nejvyšší jakostí provedení, je Kemet. V nabídce tohoto výrobce si zvláštní pozornost zaslouží odrušovací kondenzátory z řady R52.
.....
KONDENZÁTORY KEMET ŘADY R52
KONEKTORY SOLARLOK 2.0 PRO FOTOVOLTAICKÉ INSTALACE
KONEKTORY SOLARLOK 2.0 PRO FOTOVOLTAICKÉ INSTALACE
Konektory Solarlok 2.0 firmy TE Connectivity to jsou beznástrojová řešení pro instalatéry z oboru fotovoltaických systémů. Připojení s kabelem se provádí zasunutím neizolovaného konce kabelu a sevřením krytu kleštěmi. Výrobce odhaduje, že použití řešení Solarlok 2.0 šetří až 80 % času stráveného při montáží konektorů ve fotovoltaických instalacích.
.....
BEZNÁSTROJOVÉ KONEKTORY RJ45 FIRMY HARTING
Firma Harting je světovým lídrem ve výrobě průmyslových konektorů. Tyto výrobky se vyznačují inovativním, odolným designem a přesností zpracování. Stále rozšiřujeme sortiment zboží Harting v katalogu TME – většina komponentů výrobce je k dostání přímo z našich skladů, což zaručuje bleskové odeslání.
.....
BEZNÁSTROJOVÉ KONEKTORY RJ45 FIRMY HARTING
VODĚODOLNÉ KONEKTORY SUPERSEAL – JAK JE SPRÁVNĚ KRIMPOVAT A SPOJOVAT
VODĚODOLNÉ KONEKTORY SUPERSEAL – JAK JE SPRÁVNĚ KRIMPOVAT A SPOJOVAT
Konektory Superseal firmy TE Connectivity jsou široce známé svou odolností. Hojně se používají v automobilovém průmyslu, těžkém průmyslu, zemědělství a všude tam, kde mohou být vodiče vystaveny nepříznivým podmínkám.
.....
Automobilové pojistky řady Smart Glow ATO
Firma Transfer Multisort Elektronik má ve své nabídce široký sortiment výrobků firmy LITTELFUSE, který nachází uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Automobilové pojistky řady Smart Glow ATO, které dnes doporučujeme, se každodenně používají v automobilovém průmyslu.
.....
Automobilové pojistky řady Smart Glow ATO
Diody UV-C firmy Prolight Opto pro profesionální použití
Diody UV-C firmy Prolight Opto pro profesionální použití
Diody LED PB2D-1CLA-TC firmy Prolight Opto jsou součástky patřící do řady PB2D – jednowattových diod Power LED UV. Jsou nabízeny v nevelkých pouzdrech 3,5 x 3,5 mm a emitují daleké ultrafialové záření (UV-C) s výkonem kolem 10,5 mW.
.....
Miniaturní měniče DC/DC 1 W firmy Recom
ROE je řada měničů DC/DC s výstupním výkonem 1 W. Rodina výrobků pochází od firmyRECOM, oceňovaného výrobce specializujícího se na konvertory.
.....
Miniaturní měniče DC/DC 1 W firmy Recom
Tranzistorové drivery v konfiguraci výstupu high & low side
Tranzistorové drivery v konfiguraci výstupu high & low side
Nabídka firmy TME se rozšířila o další integrovaný obvod IX2113 firmy IXYS. Jeho úkolem je ovládat hradlo tranzistoru typu MOSFET nebo IGBT, kde je důležitá velká rychlost přepínání. Výstupní obvod má dva nezávislé kanály pro dolní a horní stranu (high & low side). Oba s proudovou kapacitou 2A.
.....
Veletrh SMTconnect Digital s účastí TME
V době mnoha změn, které nastávají nejen v elektronickém a průmyslovém odvětví, ale také v celých národních ekonomikách, se udržení dobrých obchodních kontaktů a budování nových vztahů s dodavateli a výrobci stává klíčovou otázkou v rozvoji firmy. Proto také srdečně zveme k účasti na veletrhu SMTconnect, jehož letošní ročník proběhne virtuální formou.
.....
Veletrh SMTconnect Digital s účastí TME
Zajímavé videa


VIDEO (EN): How to mount congatec cooling solutions (COM Express Type 7, 6 and 2)


Phoenix Contact Dialog Days - 12.-16.4.2021


Arduino LED filament clock


How Intel Makes Chips: Concept to Customer


Firma týdne

Lynred
Adresář


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power Integrations


AXIOMTEK


TDK Corporation


VISHAY


STMicroelectronics


Texas Instruments


Microchip Technology Inc.


Molex, LLC


ON Semiconductor


NeoPhotonics


Murata Manufacturing Co.,
Kalendář
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813