Adresář
 

MACH SYSTEMS s.r.o.
 

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
 

REM-Technik s.r.o.
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV
 

SECO S.p.A.
 

Crowd Supply
 

Digi-Key Electronics
 

Durakool
 

KEMET
 

INTEL
 

CODICO
 

akYtec GmbH

20.10.2021 0:07:28
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED S ROZHRANÍM BLUETOOTH
Dalece pokročilá miniaturizace modulů pro bezdrátovou komunikaci při současném poklesu jejich ceny je důvodem, pro který můžeme najít modul pro rádiový přenos téměř všude. Přesto je jeho vestavba do napájecího zdroje pro LED velmi inovativní a poskytuje dříve nevídanou snadnost tvorby osvětlovacích systémů.

Přidáme-li k tomu populární standard přenosu dat, jako je Bluetooth, získáváme možnost tvorby funkčních, neopakovatelných, snadno spravovatelných a ovladatelných pomocí oblíbených zařízení systémů osvětlení budov, hal, místností atp.

Interfejs Bluetooth je velmi dobře znám ze sluchátkových sestav. Jiným populárním použitím je emulace virtuálního sériového portu UART, což umožňuje přenos dat mezi zařízeními, nejčastěji mezi počítačem PC a smartphonem. Ze své přirozenosti to byla spojení typu bod-bod, což neumožňovalo zřízení rozsáhlých sítí zařízení.

Jedněmi z nejdůležitějších trendů v oblasti zařízení komunikujících bezdrátově jsou sítě IoT, Industry 4.0 a inteligentní budovy. Tyto trendy postřehlo rovněž konsorcium zabývající se vývojem rozhraní Bluetooth a firmy, které s ním spolupracují, nelze se tedy divit skutečnosti, že další verzi jsou stále více směrovány nejen na zařízení audio, ale i na energeticky úsporná řešení napájená z baterií nebo obnovitelných zdrojů energie, pracující právě v takových instalacích.

Bluetooth a sítě mesh

Jak bylo uvedeno, bylo rozhraní Bluetooth směrováno hlavně pro spojení typu bod-bod. Existoval sice profil umožňující vytváření lokálních sítí PAN (Personal Area Network), ale používal se velmi zřídka, jelikož to byly sítě se spíše malou přenosovou rychlostí a skromnými možnostmi.

Bluetooth ve verzi 4.0 umožňuje vytvoření sítí mesh. Jejich hlavní předností je prakticky neomezený dosah, protože data mohou být předávaná ze základnového zařízení do uzlu sítě a následně z uzlu do uzlu. Uzel v takové síti tvoří libovolné zařízení, které kromě předávání dat může mít také jinou funkci. Může na příklad plnit doplňkovou funkci zobrazovače, spínače, čidla atd. Sítě mesh se ideálně hodí pro komunikaci v rámci inteligentní budovy, jelikož poskytují téměř neomezené pokrytí. Data v nich mohou být přenášená např. z patra do patra, z pokoje do pokoje, bez potřeby pokládky kabelů se složitou strukturou. Velmi velkou předností je možnost snadné modifikace takové sítě. Důležité je, že je komunikační protokol rozhraní Bluetooth již od dřívějších verzí dobře zabezpečený – obsahuje autentizaci zařízení a šifrování dat, což velmi ztěžuje průnik do sítě.

Napájecí zdroje s bezdrátovou komunikací

Inženýři z firmy MEAN WELL, známého výrobce napájecích zařízení, přišli na geniální nápad skvěle odpovídající trendům platícím na trhu. Rozhodli se vybavit napájecí zdroj pro LED programovatelným komunikačním modulem Bluetooth Low Energy 4.0. Otevírá to cestu k ovládání osvětlení pomocí oblíbených zařízení, jakými jsou smartphony, tablety, osobní počítače a mikropočítače, jako je Raspberry Pi. Vestavba rádiového modulu přímo do napájecího zdroje značně zjednodušilo systém řízení osvětlení – řízení probíhá v samotném napájecím zdroji, a tedy v místě, kde to je potřebné, a pro tento účel nejsou potřebná žádná další zprostředkující zařízení.

Nové napájecí zdroje firmy MEAN WELL byly vyvinuty ve spolupráci s evropskou firmou Casambi, která byly vytvořená za účelem vývoje a zdokonalování řešení sítí mesh Bluetooth. Komunikační moduly Casambi jsou integrovány do napájecích zdrojů z řady LCM-25/40/60BLE. Uvedené řady zdrojů mají možnost nastavení výstupního proudu v rámci dostupného výkonu (číslo uvedené v označení zdroje určuje maximální výkon zátěže), což umožňuje napájet různě spojené LEDky pomocí stejných zdrojů hned po nastavení výstupního proudu pomocí přepínačů DIP switch. Dostupné kombinace proudu a napětí zátěže jsou pro usnadnění umístěny na krytech jednotlivých modelů (Obr.1).

Obr.1. Napájecí zdroj z řady LCM-25BLE.

  • Možnost napájení LED v různých konfiguracích. Výstupní proud/napětí nastavované pomocí přepínače DIP.
  • Kryt z plastu, třída II.
  • Aktivní mechanismus PFC.
  • Energetická účinnost až 90 %.
  • Stmívání osvětlení pomocí Bluetooth a tlačítka.
  • Zabezpečení před zkratem, přepětím, přehřátím.
  • Odolnost vůči přepětí v síti do 2 kV (L-N).
  • MTBF > 50 tis. hodin.

Možnost změny parametrů výstupního napětí a proudu je obrovským usnadněním pro realizátora instalací a servisního technika. Tomu prvnímu umožňuje snížit počet různých zařízení v osvětlovacích systémech a ve skladu a tomu druhému značně usnadňuje práci, jelikož výměna poškozeného napájecího modulu za nový nebo změna konfigurace napájených LEDek je spojena pouze s nastavením proudu zátěže, a nikoliv s nutností mít mnoho modulů pro různé varianty zapojení. Důležitá je také skutečnost, že oba modely mohou být s úspěchem používány pro realizaci instalace osvětlení pracující uvnitř nebo vně budov.

Možnosti řízení osvětlení

Pro řízení napájecího zdroje LED připravila firma Casambi speciální aplikaci. Umožňuje seskupovat napájecí zdroje, nastavovat scény, časovače, závislosti atd. Napájecí zdroje mohou být rovněž obsluhovány pomocí zařízení kompatibilních s komunikačním protokolem, který vyvinulo Casambi, jako jsou nástěnné spínače nebo čidla světla, pomocí kterých lze rozšiřovat dosah sítě a vytvářet personalizované, inteligentní osvětlovací systémy. Poskytuje to možnost vytvářet pokročilé algoritmy řízení osvětlení, jejichž cílem je dosažení definovaného estetického efektu nebo dalekosáhlé úspory energie.

Kromě možnosti správy pomocí aplikace mají napájecí zdroje volně programovatelný vstup připojovaný tlačítkem k nulovému vodiči energetické sítě (Obr. 2). Tento vstup lze naprogramovat tak, aby řídil nejen bezprostředně připojený napájecí zdroj, ale také skupinu nebo všechny napájecí zdroje a umožňoval zapnout/vypnout osvětlení, jednotlivé světlo, skupinu světel, změnit scénu.

Low quality preview for Programovatelné tlačítko

Obr. 2. Připojení tlačítka s programovatelnou funkcí

Síť mesh Bluetooth Low Energy 4.0 pracuje ve variantě vyvinuté firmou Casambi v samo se organizujícím režimu, což oprošťuje uživatele nebo montéra od nutnosti provádět složitou konfiguraci. V tomto režimu je pokrytí sítě (dosah) maximalizováno pomocí zařízení, která v ní pracují, a není třeba používat další brány a můstky. Aplikace Casambi sloužící k řízení práce napájecích zdrojů, a tím napájených světelných zdrojů, může být spojená s cloudem za účelem uchovávání dat a reportování statusu.

Prohlédněte si napájecí zdroje pro LED s rozhraním Bluetooth MEAN WELL

Na závěr

Vytváříme-li instalaci osvětlení inteligentní budovy, stojí za to se zajímat o výrobky MEAN WELL. Mají nejen renomé, ale jsou rovněž funkční a nabízejí široké možnosti konfigurace a použití. Mezi výrobky MEAN WELL nalezneme nejen popisované napájecí zdroje z řady LCM, ale rovněž řadiče LED, které nemají nastavený proud nebo napětí, ale výstup PWM, který umožňuje regulovat barvovou teplotu a intenzitu osvětlení. Jako příklad může posloužit PWM-120BLE s výkonem 120 W a výstupním napětím (v závislosti na modelu) od 12 do 24 V. Široký rozsah vstupního napětí (90…305 V AC) umožňuje použít řadič v téměř každé instalaci osvětlení. PWM-120BLE má vestavěný modul BLE 4.0 firmy Casambi, který umožňuje dálkovou komunikaci a řízení osvětlení.

Za zmínku rovněž stojí, že mezi výrobky MEAN WELL můžeme najít také řadiče LED bez bezdrátového rozhraní.

Prohlédněte si úplnou nabídku napájecích zdrojů LED MEAN WELL

 

www.tme.eu
2021020401 / 04.02.2021 / Různé / TME Czech Republic s.r.o. /

PŘEPÍNAČE OD NOVÉHO VÝROBCE – ZNAČKY E-SWITCH
E-Switch je americká značka specializující se na všechny druhy přepínačů. Rozsáhlá nabídka výrobce zahrnuje základní prvky, jako jsou tlačítka typu TACT-switch, ale také vysokoproudé spínače, DIP-switche, spínače, dotyková tlačítka, spouštěcí tlačítka a mnoho dalších řešení.

Co jsou měniče stejnosměrného napětí a jaká je jejich úloha?
Měniče napětí dokážou snížit nebo zvýšit výstupní napětí vzhledem ke vstupnímu napětí. Střídavým zapínáním a vypínáním napětí s vysokou frekvencí regulují hodnotu výstupního napětí a nezpůsobují při tom rušení provozu zařízení.

ARDUINO – KOMUNIKACE POMOCÍ SÍTĚ ETHERNET
Vytváření složitých počítačových sítí již několik let neslouží pouze k propojování počítačů. Pokles cen a zvýšení výpočetního výkonu malých mikrokontrolérů zahájily prudký proces připojování k místním sítím Ethernet nebo dokonce i ke globální internetové síti, zařízení s nízkým výkonem, která plní především kontrolní, řídicí a měřicí funkce.

BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE V SYSTÉMECH IOT S VYUŽITÍM MODULŮ ARDUINO MKR
Jedním z největších problémů, se kterým se aktuálně potýká trh Internetu věcí (IoT), je jeho velká roztříštěnost. Početnost zařízení a komunikačních protokolů značně komplikuje stavbu jednolitého a funkčního systému, rozhodneme-li se pro použití prvků procházejících od různých výrobců.

PRODUKTY VELCRO® JIŽ V NABÍDCE TME
Nabídka TME byla rozšířena o produkty se suchým zipem od světoznámé značky Velcro®. Firma Velcro® byla založena v roce 1951 a rychle se stala dominantním dodavatelem upevňovacích řešení v různých průmyslových odvětvích. Pobočky firmy se nacházejí v Americe, Asii, Evropě a Africe. První továrna VELCRO®, která byla otevřena v roce 1957 v Manchesteru, existuje dodnes.

INFRAČERVENÉ DIODY LED V POUZDRECH SMD
V katalogu TME máme široký výběr diod LED emitujících infračervené světlo. Tendence k miniaturizaci zařízení, pozorovatelná na trhu, nutí výrobce hledat řešení spojující velký výkon (kolem 1 W) s nevelkými rozměry součástek pro povrchovou montáž (SMD). Proto dnes představujeme jedno z takových řešení: IR LED řady PK2S patří k nejmenším výkonovým diodám SMD v nabídce značky ProLight.

PŘEPÍNAČE NKK SWITCHES – KVALITA A FUNKČNOST
Přepínače jsou elektromechanické prvky, které jsou určeny k řízení toku proudu v systému spínáním a rozpojováním elektrického obvodu. Ani popularita dotykových obrazovek nezměnila skutečnost, že je to stále hlavní metoda interakce uživatele se zařízením.

FERITOVÉ DESKY ZNAČKY KEMET
V současné době jsou vozidla poháněná elektřinou stále oblíbenější. Elektromotory postupně nahrazují tradiční spalovací pohony a v budoucnu uvidíme v ulicích rostoucí počet takto poháněných strojů.

DC/DC MĚNIČE UNIVERZÁLNÍ A PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE
Firma Traco Power patří k prestižním značkám vyrábějícím měniče napětí. Jedná se především o DC/DC komponenty určené pro nejnáročnější průmyslová odvětví. Jednou z takových oblastí jsou železnice. Toto odvětví podléhá řadě bezpečnostních předpisů. Týkají se nejen mechaniky kolejových vozidel, ale také mnoha konstrukčních aspektů.

PATCHCORDY ETHERLINE® LAN CAT.6A FIRMY LAPP
TME zařadila do své nabídky patchcordy ETHERLINE® LAN CAT.6A firmy LAPP, jež jsou určeny pro aplikace, v nichž jsou klíčovou záležitostí spolehlivost a bezpečnost. Vzhledem k vysoké odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a náročným podmínkám okolního prostředí jsou výrobky této řady určeny pro náročné průmyslové a komerční aplikace. Patchcordy jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost uživatelů, což potvrzuje prestižní certifikát UL (Underwriters Laboratories).

PCB – JAK SE PŘIPRAVIT NA PRÁCI S DESKOU PLOŠNÝCH SPOJŮ?
Desky PCB (tištěné) lze nalézt v každém elektronickém zařízení. Právě na nich jsou osazeny všechny prvky. Spojení mezi nimi mají podobu měděných cestiček chráněných před vnějšími podmínkami (např. před oxidací) tzv. nepájivou maskou. Plošné spoje mohou být vyrobeny z různých materiálů, i když se k tomuto účelu nejčastěji používá laminát PCB ze skleněného vlákna zpevněného epoxidovou pryskyřicí.

INFRAČERVENÉ DETEKTORY FIRMY VIGO SYSTEM
V široce chápané elektronice nalézají senzory infračerveného záření (nebo také „světla“) řadu všeobecně známých použití. Na této technologii jsou založeny systémy bezdrátových komunikací, a to i tak běžné jako dálková ovládání pro spotřební elektroniku. Jsou také podstatou fungování pyrometrů a termokamer.

Zajímavé videa


Brand new Qseven upgrade: NXP i.MX 8 | conga-QMX8-Plus


ENERGETAB 2021 Poland, Bielsko Biala, 14.9.-16.9.2021


VIDEO (EN): How to mount congatec cooling solutions (COM Express Type 7, 6 and 2)


Phoenix Contact Dialog Days - 12.-16.4.2021


Arduino LED filament clock

Firma týdne

MACH SYSTEMS s.r.o.


Adresář


MACH SYSTEMS s.r.o.


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


REM-Technik s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power Integrations


AXIOMTEK


TDK Corporation


VISHAY


STMicroelectronics


Texas Instruments


Microchip Technology Inc.Kalendář
MSV 2021 - Brno, 8.-12.11.2021
SPS 2021 - Nuremberg, 23.–25.11.2021
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imaharanaše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813