Adresář
 

Friedrich Lütze GmbH
 

Analog Devices
 

ASRock Industrial
 

NVIDIA
 

ECOM s.r.o.
 

Yamaichi Electronics USA Inc.
 

Laird Thermal Systems
 

HARTING
 

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
 

REM-Technik s.r.o.
 

MACH SYSTEMS s.r.o.
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV

24.05.2022 0:07:38
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir


BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE V SYSTÉMECH IOT S VYUŽITÍM MODULŮ ARDUINO MKR
Jedním z největších problémů, se kterým se aktuálně potýká trh Internetu věcí (IoT), je jeho velká roztříštěnost. Početnost zařízení a komunikačních protokolů značně komplikuje stavbu jednolitého a funkčního systému, rozhodneme-li se pro použití prvků procházejících od různých výrobců.

Příčin tohoto rozdělení je hodně, a ne vždy souvisejí výlučně se snahou konstruktérů prosadit svá licencovaná řešení. Rozsah pojetí IoT zahrnuje mnoho typů zařízení. Mohou to být např. nevelká měřicí čidla napájené z alternativních zdrojů energie a vyžadující výměnu nevelkého množství dat na velké vzdálenosti, ale také vzdálené kamery přenášející obraz s velkým rozlišením v reálném čase. Specifika projektovaného zařízení tedy vyžadují, aby konstruktéři zvolili vhodnou technologii bezdrátové komunikace, adekvátní nárokům, které jsou na navrhované zařízení kladeny. Do úvahy je třeba vzít mj. dobu provozu baterie, dosah komunikace nebo množství přenášených dat. Výrobci vývojových sad (včetně platformy Arduino) zareagovali na potřeby trhu a postarali se, aby jejich portfolio v pokud možno plném rozsahu pokrývalo požadavky konstruktérů zařízení IoT. V článku představujeme krátkou charakteristiku vybraných vývojových kitů Arduino z rodiny MKR, připravovaných se záměrem umožnit rychlý vývoj prototypů zařízení IoT, která využívají bezdrátovou komunikaci ve standardech WiFi/Bluetooth, LoRaWAN/Sigfox, GSM/3G či NB-IoT.

Komunikace WiFi/Bluetooth s Arduinem MKR 1000/1010

Komunikace v kmitočtovém pásmu ISM 2,4 GHz s využitím standardů WiFi a Bluetooth již několik let funguje na trhu zařízení IoT. Pro potřeby rychlé realizace hardwarově-softwarových prototypů, využívajících komunikaci WiFi, vyvinula firma Arduino vývojové kity Arduino MKR WiFi 1000 a MKR WiFi 1010. První z uvedených je založen na modulu ATSAMW25, obsahujícím mikrokontrolér SAMD21, rádiový kanál WINC1500 a šifrovací obvod ECC508. Kit ve verzi MKR 1010 je osazen rádiovým modulem NINA-W102 firmy u-blox, který nabízí komunikaci Bluetooth/BLE.

Obrázky 1 a 2. Moduly Arduino MKR WAN 1000 (vlevo) a MKR WAN 1010 (vpravo).

Po softwarové stránce zpřístupňuje firma Arduino pro moduly MKR WiFi 1000 knihovnu WiFi101, podporující šifrování WEP a WPA2 Personal. Pro modul MKR WiFi 1010 (a jiné kity založené na modulu u-blox NINA-W102, včetně Arduina NANO 33 IoT) připravil výrobce knihovnu WiFiNINA a také řadu vzorových aplikaci představujících integraci do cloudu Android IoT Cloud a Azure, AWS IoT Core, Google Firebase či Blynk.

Komunikace LoRaWAN a Sigfox – moduly Arduino MKR WAN 13x0 a FOX 1200

Dynamický rozvoj systémů IoT přinesl nárůst zájmu o tématiku inteligentních měst. Bohužel má komunikace s využitím standardů WiFi/Bluetooth/BLE lokální charakter a nesplňuje všechny požadavky kladené na projekty ze skupiny „Smart City” (mezi které zahrnujeme mj. rozsáhlé sítě čidel znečištění, monitoringu hladiny vod či obsazení parkovacích míst). Řešením problémů může být využití jednoho ze dvou v současnosti nejpopulárnějších komunikačních standardů v oblasti sítí LPWAN (angl. Low Power Wide Area Network) – LoRaWAN nebo Sigfox, umožňujících přenos nevelkého množství dat na velké vzdálenosti. Pro potřeby rychlého vývoje prototypů zařízení využívajících komunikaci LoRa/LoRaWAN připravili konstruktéři Arduina vývojový kit MKR WAN 1300 a jeho nástupce MKR WAN 1310. Oba moduly jsou založeny na mikrokontroléru Atmel SAMD21, používaném v jiných modulech řady Arduino MKR, a také na rádiovém modulu Murata CMWX1ZZABZ. Novější verze modulu je navíc vybavena 2 MB paměti Flash, novým obvodem nabíjení baterie a je - optimalizovaná z hlediska nízkého příkonu - napájecí obvody.

Obrázek 3 a 4. Moduly Arduino MKR WAN 1300 (vlevo) a MKR WAN 1310 (vpravo).

Moduly MKR WAN 13x0 spolupracují s cloudem Arduino IoT Cloud zpřístupněným výrobcem. Komplexnost dodávaných řešení doplňuje přístupová brána Arduino Pro Gateway LoRa Connectivity optimalizovaná z pohledu modulů MKR WAN 1310.

Zajímavou alternativou ke komunikaci LoRa/LoRaWAN je standard Sigfox, kladoucí zvláštní důraz na komunikaci od uzlů k přístupové bráně. Z nabídky firmy Arduino byl konstruktérům dán k dispozici modul MKR FOX 1200, postavený na základě mikrokontroléru Atmel SAMD21. Za rádiovou komunikaci zodpovídá obvod Microchip Smart RF ATA8520, jehož rádiový kanál je naladěn na kmitočet ISM 868 MHz, používaný v Evropě.

Obrázek 5. Modul Arduino MKR FOX 1200 pro realizaci komunikace v síti Sigfox.

Komunikace GSM/3G – modul Arduino MKR GSM 1400

Ani rozsáhlá příhradová síť (Mesh), pracující ve standardu LoRa/LoRaWAN, není v současnosti schopna zajistit globální dosah. V případě projektů IoT vyžadujících téměř plošně neomezenou komunikaci je nejlepším řešením využití standardu GSM/3G. Pro potřeby komunikace GSM/3G připravila firma Arduino modul MKR GSM 1400, osazený modemem SARA-U210 firmy u-blox a šifrovacím obvodem Microchip ECC508 pro realizaci bezpečnostních mechanismů komunikace. Modem GSM vestavěný do kitu zajišťuje pokrytí komunikace v pásmech GSM 850 MHz, E-GSM 1900 MHz, DCS 1800 MHz a PCS 1900 MHz.

Pro zefektivnění procesu přípravy softwaru výrobce zpřístupňuje knihovnu MKRGSM (usnadňující programátorovi obsluhu modulu pomocí nízkoúrovňových příkazů AT), spolu s bohatou sestavou příkladů (včetně mj. komunikace GPRS, příjmu/odesílání textových zpráv, obsluhy hlasových spojení). Modul MKR GSM 1400 může spolupracovat jak se softwarem Arduino IoT Cloud, tak i alternativními cloudovými řešeními: Google IoT Cloud, Blynk nebo SORACOM Air IoT, pro které výrobce připravil sadu příkladových implementací.

Obrázek 6. Modul Arduino MKR GSM 1400 pro realizaci komunikace v síti GSM/3G.

Komunikace v síti Narrowband IoT – modul Arduino MKR NB 1500:

Při této krátké charakteristice vybraných komunikačních standardů v rámci zařízení Internetu věcí nemůžeme ignorovat řešení založená na standardu Narrowband IoT (NB-IoT), který pro komunikaci využívá licencované pásmo LTE 800 MHz. Podobně jak řešení LoRaWAN a Sigfox řadíme NB-IoT do skupiny sítí LPWAN a tedy zajišťuje stabilní komunikaci na velkých teritoriích při využití energeticky úsporných rádiových modulů s dlouholetým provozem s bateriovým napájením. Je tak další alternativou ke komunikaci LoRaWAN a Sigfox v aplikacích ze segmentu „Smart City”.

Pro rychlý vývoj prototypů koncových uzlů pracujících ve standardu NB-IoT připravila firma Arduino kit MKR NB 1500, vybavený modulem u-blox SARA-R410M-02B, umožňujícím získat spojení LTE Cat M1/NB1 v pásmech 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 a 28. Sada MKR NB 1500 je navíc vybavená šifrovacím obvodem ECC508 firmy Microchip, slotem karty MicroSIM, kontrolérem nabíjení baterie Li-Po a konektorem vnější antény.

Obrázek 7. Modul Arduino MKR NB 15 pro realizaci komunikace v sítích Narrowband IoT.


Systémy embedded a IoT

2021061401 / 09.09.2021 / Embedded / TME Czech Republic s.r.o. /

TRACO POWER V NABÍDCE TME – MĚNIČE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Svět kolem nás se mění velmi rychle. Nikoho už nepřekvapí autonomní letadlo řízené inteligentními zařízeními, jež jsou plné pokročilých elektronických systémů.

MULTIFUNKČNÍ BEZPEČNOSTNÍ RELÉ FIRMY PILZ
V průmyslových podmínkách, zejména na linkách a ve výrobních dílnách, hrají prvky zodpovědné za ochranu zaměstnancůnesmírně důležitou roli. Patří mezi ně jak senzory (detekující nebezpečí, např. nežádoucí přítomnost člověka v dané zóně), tak i relé, jejichž úkolem je nouzové zastavení provozu strojů.

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍHO NÁŘADÍ ZNAČKY KNIPEX
Přestože je společnost TME známa především jako mezinárodní distributor elektronických součástek a podskupin pro průmyslovou automatizaci, v našem katalogu naleznete také rozsáhlou nabídku mechanických prvků a nářadí. Jedná se o výrobky určené pro profesionální použití – tedy odolné, přesné a speciálně navržené pro přesně definované úkoly a obory.

IZOLAČNÍ ODPÍNAČE
Izolační odpínače jsou běžně používané, klíčové pro bezpečnost komponenty elektrických systémů, které umožňují odpojení napětí po dobu údržby nebo opravy. V článku představujeme konstrukci a fungování izolačních odpínačů, jejich základní užitkové vlastnosti a probereme, jak najít vhodný produkt pro aplikaci.

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED OSVĚTLENÍ OD MEAN WELL
Napájení LED osvětlení vyžaduje zajištění konstantní intenzity proudu, který proudí konektorem diody nebo soustavou diod. Tato podmínka musí být splněna bez ohledu na hodnotu prahového napětí svítící diody, které se bude měnit s teplotou konektoru.

BEZKARTÁČOVÝ MOTOR – KONSTRUKCE A PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Abychom pochopili fenomén bezkartáčových motorů, které razantně pronikají zejména na trh s elektrickým nářadím, je nutné pochopit podstatu fungování dosud používaných komutátorových motorů a zjistit nejdůležitější rozdíly mezi nimi.

INDUKČNÍ ČIDLA ŘADY E2E NEXT Z NABÍDKY OMRON
Indukční čidla jsou nesmírně důležitou skupinou prvků řídicího systému, která je přítomna v každém automatizovaném průmyslovém závodě, a stále častěji i v domácnostech. Díky jednoduché konstrukci a širokému výběru velikostí zaručují tato čidla velmi dlouhý, bezporuchový provoz, a stále novější řešení umožňují přizpůsobit vhodné čidlo jakékoli aplikaci.

SADA S TISKÁRNOU RHINO 4200 FIRMY DYMO
DYMO je společnost s šedesáti lety zkušeností s výrobou tiskáren a štítkovačů. Dodavatel nabízí zařízení nejvyšší kvality, které usnadňuje práci na pracovištích, v kancelářích, továrnách, skladech, dílnách, maloobchodních prodejnách a v mnoha dalších odvětvích. Jsou také vynikajícím nástrojem v domácnostech, kde přispívají k organizaci a pořádku.

KONEKTORY PRO SYSTÉMY SKLADOVÁNÍ ENERGIE HAN S A NOVINKY HARTING
Značka HARTING je na globálních trzích známá jako výrobce špičkových konektorů, kabelů a jiných řešení pro průmysl, stejně jako profesionálních a specializovaných zařízení.

SPÍNAČE COMELUX ŘADY 40
Podsvětlené kolébkové spínače se používají v mnoha oblastech – od průmyslových aplikací po spotřební elektroniku (např. domácí spotřebiče). Spínače montované do panelu jsou bezpečnou metodou zapínání obvodů pod velkým napětím. V případě řešení značky COMELUX to může být podpora proudů až 16 A a typických napětí elektrické sítě, tj. 250 V AC. Jsou to jedny z nejzákladnějších elektromechanických součástek – a přitom se vyznačují trvanlivostí a kvalitou provedení.

PŘEPÍNAČE OD NOVÉHO VÝROBCE – ZNAČKY E-SWITCH
E-Switch je americká značka specializující se na všechny druhy přepínačů. Rozsáhlá nabídka výrobce zahrnuje základní prvky, jako jsou tlačítka typu TACT-switch, ale také vysokoproudé spínače, DIP-switche, spínače, dotyková tlačítka, spouštěcí tlačítka a mnoho dalších řešení.

Co jsou měniče stejnosměrného napětí a jaká je jejich úloha?
Měniče napětí dokážou snížit nebo zvýšit výstupní napětí vzhledem ke vstupnímu napětí. Střídavým zapínáním a vypínáním napětí s vysokou frekvencí regulují hodnotu výstupního napětí a nezpůsobují při tom rušení provozu zařízení.

Zajímavé videa


Introducing NVIDIA DGX A100


Webinar | Realtime and AI integration with COM-HPC


Intel Alder Lake Product Video


Brand new Qseven upgrade: NXP i.MX 8 | conga-QMX8-Plus


ENERGETAB 2021 Poland, Bielsko Biala, 14.9.-16.9.2021

Firma týdne

Friedrich Lütze GmbH


Adresář


Friedrich Lütze GmbH


Analog Devices


ASRock Industrial


NVIDIA


ECOM s.r.o.


Yamaichi Electronics USA Inc.


Laird Thermal Systems


HARTING


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


REM-Technik s.r.o.


MACH SYSTEMS s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.Kalendář
HANNOVER MESSE 2022, 30.5-2.6. 2022
CTiS Shanghai, 31.5.-2.6.2022
automatica 2022, München, 21.6.-24.6.2022
electronica 2022, 15.11.-18.11.2022, München, DE
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
AUTOMATICON 2023, 7.3.-9.3.2023, Warsaw, PL
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara


naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813