Adresář
 

MACH SYSTEMS s.r.o.
 

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
 

REM-Technik s.r.o.
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV
 

SECO S.p.A.
 

Crowd Supply
 

Digi-Key Electronics
 

Durakool
 

KEMET
 

INTEL
 

CODICO
 

akYtec GmbH

20.10.2021 0:07:28
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir

ARDUINO – KOMUNIKACE POMOCÍ SÍTĚ ETHERNET
Vytváření složitých počítačových sítí již několik let neslouží pouze k propojování počítačů. Pokles cen a zvýšení výpočetního výkonu malých mikrokontrolérů zahájily prudký proces připojování k místním sítím Ethernet nebo dokonce i ke globální internetové síti, zařízení s nízkým výkonem, která plní především kontrolní, řídicí a měřicí funkce.

Tato řešení se navíc začala objevovat i v profesionálních průmyslových sítích a postupně vytěsňovat starší systémy a deriváty založené na RS232. Takto začala na počátku 21. století éra takzvaného internetu věcí (angl. Internet of Things – IoT). Přestože současnému trhu IoT dominují zařízení komunikující hlavně prostřednictvím bezdrátových sítí a standardů WiFi, ZigBee, BLE nebo Z-Wave, stále je v mnoha hardwarových řešeních (hlavně z takzvaného segmentu IIoT – Industrial Internet of Things), vyžadujících spolehlivý přenos a bezpečnost dat, jedním z populárnějších řešení síť Ethernet. Autoři platformy Arduino nezapomněli ani na poptávku vývojářů IIoT zařízení a rozšířili svou standardní nabídku modulů Arduino o shieldy Ethernet Shield 2 určené pro individuální uživatele, či Arduino MKR ETH SHIELD pro profesionální řešení založená na kontrolérech WIZnet W5100/W5200/W5500 a integrující systémy MAC a PHY do jednoho integrovaného obvodu. Tuto nabídku poměrně rychle rozšířili nezávislí výrobci o další a mnohem levnější moduly založené na oblíbených obvodech ENC28J60. Tento článek stručně popisuje obě řešení: oficiální, založené na systémech řady W5x00 a vyvíjené hlavně komunitou Open Source / Open Hardware řešení založené na modulech ENC28J60.

Komunikace pomocí modulů WIZnet W5x00 a knihovny Arduino Ethernet

Nepochybnou předností oficiálních modulů založených na systémech řady W5x00 (včetně jejich hardwarových ekvivalentů, např. shieldů OKYSTAR OKY2102 či DFROBOT DFR0125) je poskytování plné softwarové podpory v podobě vestavěné knihovny Ethernet ve stacku Arduino. Uživatel tak může začít vytvářet program hned po spuštění Arduino IDE, aniž by musel instalovat další softwarové balíčky.

Obrázek 1. Moduly OKY2102 (vlevo) a DFR0125 (vpravo) vybavené kontrolérem WIZnet W5100

V závislosti na variantě systému WIZnet a množství dostupné paměti RAM podporuje knihovna Ethernet maximálně čtyři (pro systém W5100 a paměť RAM <= 2 kB) nebo osm (systémy W5200 a W5500) paralelních příchozích/odchozích spojení. Softwarové rozhraní knihovny je rozděleno do pěti tříd, které seskupují jednotlivé funkce. Třída Ethernet je zodpovědná za inicializaci knihovny a konfiguraci nastavení sítě (včetně IP adresy, adresy podsítě nebo nastavení přístupové brány). Třída IPAddress byla vytvořena pro IP adresaci. Pro spuštění jednoduché serverové aplikace na straně Arduina bude nutné použit třídu EthernetServer, která umožňuje zapisovat a číst data ze všech připojených zařízení. Doplňkovou třídou je třída EthernetClient, která umožňuje pomocí několika jednoduchých vyvolání připravit funkčního síťového klienta, jenž provádí operace zápisu a čtení dat ze serveru. Pro účely UDP komunikace zpřístupňuje knihovna Ethernet třídu EthernetUDP. Úplný popis tříd včetně metod je k dispozici na adrese:

Přejděte na web Arduino

Pro platformu Arduino je charakteristické, že všechny složité programovací operace jsou implementovány přímo ve zpřístupněné knihovně – programátor má k dispozici omezenou, ale velmi funkční sadu API, takže proces vytváření aplikace je rychlý a nevyžaduje podrobné znalosti síťových zásobníků. Rozeberme si tedy strukturu nejjednodušší serverové aplikace dodávané s ethernetovou knihovnou, jejímž úkolem je naslouchat příchozím spojením od klienta protokolu Telnet.

Kód serverové aplikace začíná přidáním hlavičkových souborů nezbytných k navázání SPI komunikace (moduly WIZnet si vyměňují data s mikrokontrolérem pomocí tohoto protokolu) a hlavičkových souborů knihovny Ethernet:

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

Dalším krokem je konfigurace síťových parametrů (MAC adresy kontroléru, IP adresy přístupové brány a masky podsítě) a vytvoření naslouchajícího serveru na portu číslo 23 (výchozí port pro protokol Telnet):

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

IPAddress ip(192,168,1, 177);
IPAddress gateway(192,168,1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);

EthernetServer server(23);

V těle funkce setup() je nutné provést inicializaci ethernetové knihovny a spustit proces naslouchání. Součástí je navíc také konfigurace sériového portu, kde se zobrazí zprávy o adrese serveru, připojení nového klienta a datech přijatých během navázané relace:

void setup() {

 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
 server.begin();

 Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
 }

 Serial.print("Chat server address:");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
}

Hlavní smyčka programu loop() čeká na připojení ze strany klienta a kontroluje dostupnost dat pro čtení. Pokud dostane data, odešle je klientovi v nezměněné podobě, čímž provede jednoduchou funkci ozvěny:

void loop() {

 EthernetClient client = server.available();

 if (client) {
  if (!alreadyConnected) {
   client.flush();  
   Serial.println("We have a new client");
   client.println("Hello, client!"); 
   alreadyConnected = true;
  } 

  if (client.available() > 0) {

   char thisChar = client.read();

   server.write(thisChar);
   Serial.write(thisChar);
  }
 }
}

Správnost fungování výše uvedené aplikace lze testovat pomocí libovolného klienta protokolu Telnet (např. program Putty v systému Windows nebo příkaz telnet v systému Linuxu) nebo pomocí další sady Arduino a třídy EthernetClient.

Komunikace pomocí modulů ENC28J60 a vnějších knihoven

Alternativním řešením pro oficiálně podporované systémy WIZnet W5x00 jsou moduly založené na kontroléru ENC28J60 (např. OKYSTAR OKY3486 nebo ETH CLICK](/cz/details/mikroe-971/plytki-rozszerzajace/mikroelektronika/eth-click/)). Díky nižší ceně a snadnější ruční montáži pouzdra (na rozdíl od systémů W5x00 umístěných v 80pinových pouzdrech LQFP je kontrolér ENC28J60 k dispozici v 28pinových pouzdrech typu SSOP, SOIC, QFN a v pouzdru pro osazování plošných spojů SPDIP je tento systém velmi oblíbený mezi nadšenci elektroniky.

Obrázek 2. Moduly OKY3486 (vlevo) a ETH CLICK (vpravo) vybavené kontrolérem ENC28J60

Přestože Arduino nemá oficiální podporu, mají programátoři k dispozici mnoho knihoven typu open source, které zajišťují rychlou integraci systémů ENC28J60 se softwarem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat knihovně UIPEthernet a zpřístupněné na licenci GPLv2 knihovně EtherCard. Nespornou výhodou prvního z uvedených projektu je kompatibilita rozhraní API s oficiální knihovnou Arduino Ethernet, díky níž je proces vývoje aplikace nezávislý na provedené volbě mezi systémy W5x00 a ENC28J60 v hardwarové vrstvě. Druhý projekt – EtherCard – implementuje nezávislé programovací rozhraní, které se v závislosti na preferencích programátora může ukázat jako zajímavá alternativa. Stejně jako v případě knihovny Arduino Ethernet může být implementace poměrně složitých funkcí (např. implementace klienta DHCP) prováděna v několika řádcích kódu:

#include <EtherCard.h>

static byte mymac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

byte Ethernet::buffer[700];

void setup () {

 Serial.begin(57600);
 Serial.println(F("
[testDHCP]"));

 if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, SS) == 0)
  Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));

 Serial.println(F("Setting up DHCP"));
 if (!ether.dhcpSetup())
  Serial.println(F("DHCP failed"));

 ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
 ether.printIp("Netmask: ", ether.netmask);
 ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
 ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
}

void loop () {
 ether.packetLoop(ether.packetReceive());
}
https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/43654/arduino-komunikace-pomoci-site-ethernet/
2021091601 / 16.09.2021 / Embedded / TME Czech Republic s.r.o. /

PŘEPÍNAČE OD NOVÉHO VÝROBCE – ZNAČKY E-SWITCH
E-Switch je americká značka specializující se na všechny druhy přepínačů. Rozsáhlá nabídka výrobce zahrnuje základní prvky, jako jsou tlačítka typu TACT-switch, ale také vysokoproudé spínače, DIP-switche, spínače, dotyková tlačítka, spouštěcí tlačítka a mnoho dalších řešení.

Co jsou měniče stejnosměrného napětí a jaká je jejich úloha?
Měniče napětí dokážou snížit nebo zvýšit výstupní napětí vzhledem ke vstupnímu napětí. Střídavým zapínáním a vypínáním napětí s vysokou frekvencí regulují hodnotu výstupního napětí a nezpůsobují při tom rušení provozu zařízení.

ARDUINO – KOMUNIKACE POMOCÍ SÍTĚ ETHERNET
Vytváření složitých počítačových sítí již několik let neslouží pouze k propojování počítačů. Pokles cen a zvýšení výpočetního výkonu malých mikrokontrolérů zahájily prudký proces připojování k místním sítím Ethernet nebo dokonce i ke globální internetové síti, zařízení s nízkým výkonem, která plní především kontrolní, řídicí a měřicí funkce.

BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE V SYSTÉMECH IOT S VYUŽITÍM MODULŮ ARDUINO MKR
Jedním z největších problémů, se kterým se aktuálně potýká trh Internetu věcí (IoT), je jeho velká roztříštěnost. Početnost zařízení a komunikačních protokolů značně komplikuje stavbu jednolitého a funkčního systému, rozhodneme-li se pro použití prvků procházejících od různých výrobců.

PRODUKTY VELCRO® JIŽ V NABÍDCE TME
Nabídka TME byla rozšířena o produkty se suchým zipem od světoznámé značky Velcro®. Firma Velcro® byla založena v roce 1951 a rychle se stala dominantním dodavatelem upevňovacích řešení v různých průmyslových odvětvích. Pobočky firmy se nacházejí v Americe, Asii, Evropě a Africe. První továrna VELCRO®, která byla otevřena v roce 1957 v Manchesteru, existuje dodnes.

INFRAČERVENÉ DIODY LED V POUZDRECH SMD
V katalogu TME máme široký výběr diod LED emitujících infračervené světlo. Tendence k miniaturizaci zařízení, pozorovatelná na trhu, nutí výrobce hledat řešení spojující velký výkon (kolem 1 W) s nevelkými rozměry součástek pro povrchovou montáž (SMD). Proto dnes představujeme jedno z takových řešení: IR LED řady PK2S patří k nejmenším výkonovým diodám SMD v nabídce značky ProLight.

PŘEPÍNAČE NKK SWITCHES – KVALITA A FUNKČNOST
Přepínače jsou elektromechanické prvky, které jsou určeny k řízení toku proudu v systému spínáním a rozpojováním elektrického obvodu. Ani popularita dotykových obrazovek nezměnila skutečnost, že je to stále hlavní metoda interakce uživatele se zařízením.

FERITOVÉ DESKY ZNAČKY KEMET
V současné době jsou vozidla poháněná elektřinou stále oblíbenější. Elektromotory postupně nahrazují tradiční spalovací pohony a v budoucnu uvidíme v ulicích rostoucí počet takto poháněných strojů.

DC/DC MĚNIČE UNIVERZÁLNÍ A PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE
Firma Traco Power patří k prestižním značkám vyrábějícím měniče napětí. Jedná se především o DC/DC komponenty určené pro nejnáročnější průmyslová odvětví. Jednou z takových oblastí jsou železnice. Toto odvětví podléhá řadě bezpečnostních předpisů. Týkají se nejen mechaniky kolejových vozidel, ale také mnoha konstrukčních aspektů.

PATCHCORDY ETHERLINE® LAN CAT.6A FIRMY LAPP
TME zařadila do své nabídky patchcordy ETHERLINE® LAN CAT.6A firmy LAPP, jež jsou určeny pro aplikace, v nichž jsou klíčovou záležitostí spolehlivost a bezpečnost. Vzhledem k vysoké odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a náročným podmínkám okolního prostředí jsou výrobky této řady určeny pro náročné průmyslové a komerční aplikace. Patchcordy jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost uživatelů, což potvrzuje prestižní certifikát UL (Underwriters Laboratories).

PCB – JAK SE PŘIPRAVIT NA PRÁCI S DESKOU PLOŠNÝCH SPOJŮ?
Desky PCB (tištěné) lze nalézt v každém elektronickém zařízení. Právě na nich jsou osazeny všechny prvky. Spojení mezi nimi mají podobu měděných cestiček chráněných před vnějšími podmínkami (např. před oxidací) tzv. nepájivou maskou. Plošné spoje mohou být vyrobeny z různých materiálů, i když se k tomuto účelu nejčastěji používá laminát PCB ze skleněného vlákna zpevněného epoxidovou pryskyřicí.

INFRAČERVENÉ DETEKTORY FIRMY VIGO SYSTEM
V široce chápané elektronice nalézají senzory infračerveného záření (nebo také „světla“) řadu všeobecně známých použití. Na této technologii jsou založeny systémy bezdrátových komunikací, a to i tak běžné jako dálková ovládání pro spotřební elektroniku. Jsou také podstatou fungování pyrometrů a termokamer.

Zajímavé videa


Brand new Qseven upgrade: NXP i.MX 8 | conga-QMX8-Plus


ENERGETAB 2021 Poland, Bielsko Biala, 14.9.-16.9.2021


VIDEO (EN): How to mount congatec cooling solutions (COM Express Type 7, 6 and 2)


Phoenix Contact Dialog Days - 12.-16.4.2021


Arduino LED filament clock

Firma týdne

MACH SYSTEMS s.r.o.


Adresář


MACH SYSTEMS s.r.o.


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


REM-Technik s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power Integrations


AXIOMTEK


TDK Corporation


VISHAY


STMicroelectronics


Texas Instruments


Microchip Technology Inc.Kalendář
MSV 2021 - Brno, 8.-12.11.2021
SPS 2021 - Nuremberg, 23.–25.11.2021
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imaharanaše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813