Adresář
 

Friedrich Lütze GmbH
 

Analog Devices
 

ASRock Industrial
 

NVIDIA
 

ECOM s.r.o.
 

Yamaichi Electronics USA Inc.
 

Laird Thermal Systems
 

HARTING
 

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
 

REM-Technik s.r.o.
 

MACH SYSTEMS s.r.o.
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV

24.05.2022 0:07:38
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir


ARDUINO – KOMUNIKACE POMOCÍ SÍTĚ ETHERNET
Vytváření složitých počítačových sítí již několik let neslouží pouze k propojování počítačů. Pokles cen a zvýšení výpočetního výkonu malých mikrokontrolérů zahájily prudký proces připojování k místním sítím Ethernet nebo dokonce i ke globální internetové síti, zařízení s nízkým výkonem, která plní především kontrolní, řídicí a měřicí funkce.

Tato řešení se navíc začala objevovat i v profesionálních průmyslových sítích a postupně vytěsňovat starší systémy a deriváty založené na RS232. Takto začala na počátku 21. století éra takzvaného internetu věcí (angl. Internet of Things – IoT). Přestože současnému trhu IoT dominují zařízení komunikující hlavně prostřednictvím bezdrátových sítí a standardů WiFi, ZigBee, BLE nebo Z-Wave, stále je v mnoha hardwarových řešeních (hlavně z takzvaného segmentu IIoT – Industrial Internet of Things), vyžadujících spolehlivý přenos a bezpečnost dat, jedním z populárnějších řešení síť Ethernet. Autoři platformy Arduino nezapomněli ani na poptávku vývojářů IIoT zařízení a rozšířili svou standardní nabídku modulů Arduino o shieldy Ethernet Shield 2 určené pro individuální uživatele, či Arduino MKR ETH SHIELD pro profesionální řešení založená na kontrolérech WIZnet W5100/W5200/W5500 a integrující systémy MAC a PHY do jednoho integrovaného obvodu. Tuto nabídku poměrně rychle rozšířili nezávislí výrobci o další a mnohem levnější moduly založené na oblíbených obvodech ENC28J60. Tento článek stručně popisuje obě řešení: oficiální, založené na systémech řady W5x00 a vyvíjené hlavně komunitou Open Source / Open Hardware řešení založené na modulech ENC28J60.

Komunikace pomocí modulů WIZnet W5x00 a knihovny Arduino Ethernet

Nepochybnou předností oficiálních modulů založených na systémech řady W5x00 (včetně jejich hardwarových ekvivalentů, např. shieldů OKYSTAR OKY2102 či DFROBOT DFR0125) je poskytování plné softwarové podpory v podobě vestavěné knihovny Ethernet ve stacku Arduino. Uživatel tak může začít vytvářet program hned po spuštění Arduino IDE, aniž by musel instalovat další softwarové balíčky.

Obrázek 1. Moduly OKY2102 (vlevo) a DFR0125 (vpravo) vybavené kontrolérem WIZnet W5100

V závislosti na variantě systému WIZnet a množství dostupné paměti RAM podporuje knihovna Ethernet maximálně čtyři (pro systém W5100 a paměť RAM <= 2 kB) nebo osm (systémy W5200 a W5500) paralelních příchozích/odchozích spojení. Softwarové rozhraní knihovny je rozděleno do pěti tříd, které seskupují jednotlivé funkce. Třída Ethernet je zodpovědná za inicializaci knihovny a konfiguraci nastavení sítě (včetně IP adresy, adresy podsítě nebo nastavení přístupové brány). Třída IPAddress byla vytvořena pro IP adresaci. Pro spuštění jednoduché serverové aplikace na straně Arduina bude nutné použit třídu EthernetServer, která umožňuje zapisovat a číst data ze všech připojených zařízení. Doplňkovou třídou je třída EthernetClient, která umožňuje pomocí několika jednoduchých vyvolání připravit funkčního síťového klienta, jenž provádí operace zápisu a čtení dat ze serveru. Pro účely UDP komunikace zpřístupňuje knihovna Ethernet třídu EthernetUDP. Úplný popis tříd včetně metod je k dispozici na adrese:

Přejděte na web Arduino

Pro platformu Arduino je charakteristické, že všechny složité programovací operace jsou implementovány přímo ve zpřístupněné knihovně – programátor má k dispozici omezenou, ale velmi funkční sadu API, takže proces vytváření aplikace je rychlý a nevyžaduje podrobné znalosti síťových zásobníků. Rozeberme si tedy strukturu nejjednodušší serverové aplikace dodávané s ethernetovou knihovnou, jejímž úkolem je naslouchat příchozím spojením od klienta protokolu Telnet.

Kód serverové aplikace začíná přidáním hlavičkových souborů nezbytných k navázání SPI komunikace (moduly WIZnet si vyměňují data s mikrokontrolérem pomocí tohoto protokolu) a hlavičkových souborů knihovny Ethernet:

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

Dalším krokem je konfigurace síťových parametrů (MAC adresy kontroléru, IP adresy přístupové brány a masky podsítě) a vytvoření naslouchajícího serveru na portu číslo 23 (výchozí port pro protokol Telnet):

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

IPAddress ip(192,168,1, 177);
IPAddress gateway(192,168,1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);

EthernetServer server(23);

V těle funkce setup() je nutné provést inicializaci ethernetové knihovny a spustit proces naslouchání. Součástí je navíc také konfigurace sériového portu, kde se zobrazí zprávy o adrese serveru, připojení nového klienta a datech přijatých během navázané relace:

void setup() {

 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
 server.begin();

 Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
 }

 Serial.print("Chat server address:");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
}

Hlavní smyčka programu loop() čeká na připojení ze strany klienta a kontroluje dostupnost dat pro čtení. Pokud dostane data, odešle je klientovi v nezměněné podobě, čímž provede jednoduchou funkci ozvěny:

void loop() {

 EthernetClient client = server.available();

 if (client) {
  if (!alreadyConnected) {
   client.flush();  
   Serial.println("We have a new client");
   client.println("Hello, client!"); 
   alreadyConnected = true;
  } 

  if (client.available() > 0) {

   char thisChar = client.read();

   server.write(thisChar);
   Serial.write(thisChar);
  }
 }
}

Správnost fungování výše uvedené aplikace lze testovat pomocí libovolného klienta protokolu Telnet (např. program Putty v systému Windows nebo příkaz telnet v systému Linuxu) nebo pomocí další sady Arduino a třídy EthernetClient.

Komunikace pomocí modulů ENC28J60 a vnějších knihoven

Alternativním řešením pro oficiálně podporované systémy WIZnet W5x00 jsou moduly založené na kontroléru ENC28J60 (např. OKYSTAR OKY3486 nebo ETH CLICK](/cz/details/mikroe-971/plytki-rozszerzajace/mikroelektronika/eth-click/)). Díky nižší ceně a snadnější ruční montáži pouzdra (na rozdíl od systémů W5x00 umístěných v 80pinových pouzdrech LQFP je kontrolér ENC28J60 k dispozici v 28pinových pouzdrech typu SSOP, SOIC, QFN a v pouzdru pro osazování plošných spojů SPDIP je tento systém velmi oblíbený mezi nadšenci elektroniky.

Obrázek 2. Moduly OKY3486 (vlevo) a ETH CLICK (vpravo) vybavené kontrolérem ENC28J60

Přestože Arduino nemá oficiální podporu, mají programátoři k dispozici mnoho knihoven typu open source, které zajišťují rychlou integraci systémů ENC28J60 se softwarem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat knihovně UIPEthernet a zpřístupněné na licenci GPLv2 knihovně EtherCard. Nespornou výhodou prvního z uvedených projektu je kompatibilita rozhraní API s oficiální knihovnou Arduino Ethernet, díky níž je proces vývoje aplikace nezávislý na provedené volbě mezi systémy W5x00 a ENC28J60 v hardwarové vrstvě. Druhý projekt – EtherCard – implementuje nezávislé programovací rozhraní, které se v závislosti na preferencích programátora může ukázat jako zajímavá alternativa. Stejně jako v případě knihovny Arduino Ethernet může být implementace poměrně složitých funkcí (např. implementace klienta DHCP) prováděna v několika řádcích kódu:

#include <EtherCard.h>

static byte mymac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

byte Ethernet::buffer[700];

void setup () {

 Serial.begin(57600);
 Serial.println(F("
[testDHCP]"));

 if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, SS) == 0)
  Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));

 Serial.println(F("Setting up DHCP"));
 if (!ether.dhcpSetup())
  Serial.println(F("DHCP failed"));

 ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
 ether.printIp("Netmask: ", ether.netmask);
 ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
 ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
}

void loop () {
 ether.packetLoop(ether.packetReceive());
}
https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/43654/arduino-komunikace-pomoci-site-ethernet/
2021091601 / 16.09.2021 / Embedded / TME Czech Republic s.r.o. /

TRACO POWER V NABÍDCE TME – MĚNIČE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Svět kolem nás se mění velmi rychle. Nikoho už nepřekvapí autonomní letadlo řízené inteligentními zařízeními, jež jsou plné pokročilých elektronických systémů.

MULTIFUNKČNÍ BEZPEČNOSTNÍ RELÉ FIRMY PILZ
V průmyslových podmínkách, zejména na linkách a ve výrobních dílnách, hrají prvky zodpovědné za ochranu zaměstnancůnesmírně důležitou roli. Patří mezi ně jak senzory (detekující nebezpečí, např. nežádoucí přítomnost člověka v dané zóně), tak i relé, jejichž úkolem je nouzové zastavení provozu strojů.

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍHO NÁŘADÍ ZNAČKY KNIPEX
Přestože je společnost TME známa především jako mezinárodní distributor elektronických součástek a podskupin pro průmyslovou automatizaci, v našem katalogu naleznete také rozsáhlou nabídku mechanických prvků a nářadí. Jedná se o výrobky určené pro profesionální použití – tedy odolné, přesné a speciálně navržené pro přesně definované úkoly a obory.

IZOLAČNÍ ODPÍNAČE
Izolační odpínače jsou běžně používané, klíčové pro bezpečnost komponenty elektrických systémů, které umožňují odpojení napětí po dobu údržby nebo opravy. V článku představujeme konstrukci a fungování izolačních odpínačů, jejich základní užitkové vlastnosti a probereme, jak najít vhodný produkt pro aplikaci.

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED OSVĚTLENÍ OD MEAN WELL
Napájení LED osvětlení vyžaduje zajištění konstantní intenzity proudu, který proudí konektorem diody nebo soustavou diod. Tato podmínka musí být splněna bez ohledu na hodnotu prahového napětí svítící diody, které se bude měnit s teplotou konektoru.

BEZKARTÁČOVÝ MOTOR – KONSTRUKCE A PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Abychom pochopili fenomén bezkartáčových motorů, které razantně pronikají zejména na trh s elektrickým nářadím, je nutné pochopit podstatu fungování dosud používaných komutátorových motorů a zjistit nejdůležitější rozdíly mezi nimi.

INDUKČNÍ ČIDLA ŘADY E2E NEXT Z NABÍDKY OMRON
Indukční čidla jsou nesmírně důležitou skupinou prvků řídicího systému, která je přítomna v každém automatizovaném průmyslovém závodě, a stále častěji i v domácnostech. Díky jednoduché konstrukci a širokému výběru velikostí zaručují tato čidla velmi dlouhý, bezporuchový provoz, a stále novější řešení umožňují přizpůsobit vhodné čidlo jakékoli aplikaci.

SADA S TISKÁRNOU RHINO 4200 FIRMY DYMO
DYMO je společnost s šedesáti lety zkušeností s výrobou tiskáren a štítkovačů. Dodavatel nabízí zařízení nejvyšší kvality, které usnadňuje práci na pracovištích, v kancelářích, továrnách, skladech, dílnách, maloobchodních prodejnách a v mnoha dalších odvětvích. Jsou také vynikajícím nástrojem v domácnostech, kde přispívají k organizaci a pořádku.

KONEKTORY PRO SYSTÉMY SKLADOVÁNÍ ENERGIE HAN S A NOVINKY HARTING
Značka HARTING je na globálních trzích známá jako výrobce špičkových konektorů, kabelů a jiných řešení pro průmysl, stejně jako profesionálních a specializovaných zařízení.

SPÍNAČE COMELUX ŘADY 40
Podsvětlené kolébkové spínače se používají v mnoha oblastech – od průmyslových aplikací po spotřební elektroniku (např. domácí spotřebiče). Spínače montované do panelu jsou bezpečnou metodou zapínání obvodů pod velkým napětím. V případě řešení značky COMELUX to může být podpora proudů až 16 A a typických napětí elektrické sítě, tj. 250 V AC. Jsou to jedny z nejzákladnějších elektromechanických součástek – a přitom se vyznačují trvanlivostí a kvalitou provedení.

PŘEPÍNAČE OD NOVÉHO VÝROBCE – ZNAČKY E-SWITCH
E-Switch je americká značka specializující se na všechny druhy přepínačů. Rozsáhlá nabídka výrobce zahrnuje základní prvky, jako jsou tlačítka typu TACT-switch, ale také vysokoproudé spínače, DIP-switche, spínače, dotyková tlačítka, spouštěcí tlačítka a mnoho dalších řešení.

Co jsou měniče stejnosměrného napětí a jaká je jejich úloha?
Měniče napětí dokážou snížit nebo zvýšit výstupní napětí vzhledem ke vstupnímu napětí. Střídavým zapínáním a vypínáním napětí s vysokou frekvencí regulují hodnotu výstupního napětí a nezpůsobují při tom rušení provozu zařízení.

Zajímavé videa


Introducing NVIDIA DGX A100


Webinar | Realtime and AI integration with COM-HPC


Intel Alder Lake Product Video


Brand new Qseven upgrade: NXP i.MX 8 | conga-QMX8-Plus


ENERGETAB 2021 Poland, Bielsko Biala, 14.9.-16.9.2021

Firma týdne

Friedrich Lütze GmbH


Adresář


Friedrich Lütze GmbH


Analog Devices


ASRock Industrial


NVIDIA


ECOM s.r.o.


Yamaichi Electronics USA Inc.


Laird Thermal Systems


HARTING


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


REM-Technik s.r.o.


MACH SYSTEMS s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.Kalendář
HANNOVER MESSE 2022, 30.5-2.6. 2022
CTiS Shanghai, 31.5.-2.6.2022
automatica 2022, München, 21.6.-24.6.2022
electronica 2022, 15.11.-18.11.2022, München, DE
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
AUTOMATICON 2023, 7.3.-9.3.2023, Warsaw, PL
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara


naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813