Adresář
 

Friedrich Lütze GmbH
 

Analog Devices
 

ASRock Industrial
 

NVIDIA
 

ECOM s.r.o.
 

Yamaichi Electronics USA Inc.
 

Laird Thermal Systems
 

HARTING
 

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
 

REM-Technik s.r.o.
 

MACH SYSTEMS s.r.o.
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV

29.06.2022 18:02:12
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED OSVĚTLENÍ OD MEAN WELL
Napájení LED osvětlení vyžaduje zajištění konstantní intenzity proudu, který proudí konektorem diody nebo soustavou diod. Tato podmínka musí být splněna bez ohledu na hodnotu prahového napětí svítící diody, které se bude měnit s teplotou konektoru.

Pouze v nekomplikovaných signalizačních systémech může být LED napájeno prostřednictvím rezistoru omezujícího proud, ale použití takového řešení u osvětlení může výrazně omezit jeho životnost. Proto „obyčejný“ napájecí zdroj nemusí být pro napájení diod pracujících v osvětlovacích systémech dostatečný.

V reálném použití pracují LED diody při měnících se teplotách a navíc se zahřívají v důsledku průtoku proudu. Pn přechod má záporný teplotní součinitel, to znamená, že jeho prahové napětí klesá s rostoucí teplotou, a tím se snižuje odpor diody. „Běžný“ napájecí zdroj s poklesem zátěžového odporu udržuje konstantní napětí a zvyšuje intenzitu proudu. Pokud dioda pracuje s velkou výkonovou rezervou, pak takový jev pro ni nepředstavuje hrozbu, a to navzdory tomu, že se v diodě zvyšuje ztrátový výkon. Tyto zvýšené ztráty výkonu, i když nevedou k poškození LED diody, výrazně omezují její životnost. Navíc to může vést k jevu takzvaného tepelného úniku (thermal runaway). K tomu dochází, když se pro dosažení nejvyšší možné intenzity světla zvýší intenzita proudu protékajícího pn přechodem. I při dočasném zvýšení okolní teploty způsobí tato zvýšená intenzita proudu nárůst teploty konektoru diody. Zahřátý pn přechod začne propouštět větší proud, čímž způsobí další zvýšení jeho teploty, a to i přestože vnější faktor přestal působit. Toto pokračuje až do poškození diody.

Prohlédněte si celou nabídku napájecích zdrojů Mean Well pro LED osvětlení

Nastavení intenzity světla pomocí produktů Mean Well

Mean Well se od ostatních výrobců napájecích zdrojů odlišuje především kvalitou zpracování a zvýšenou spolehlivostí výrobků. Všechny procesy, od myšlenky až po sériovou výrobu, podléhají přísným postupům v oblasti bezpečnosti, výkonu a udržování kvality, takže si koncový uživatel může být jistý, že získává správný produkt se zvýšenou spolehlivostí a dlouhou životností, který splňuje požadavky většiny standardů. Společnost Mean Well si získala pověst tím, že nabízí velmi kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny a velký výběr standardních produktů. V posledních letech se zaměřuje na sériovou výrobu ovladačů pro LED napájení s výstupním výkonem od 12 do 320 W. Níže uvádíme stručný popis produktové řady.

Jak je vidět, i z předběžné analýzy obtíží, se kterými se může designér LED osvětlení setkat, jeho provedení vyžaduje vyřešení mnoha technických problémů. Jednou z nejdůležitějších je potřeba rozptýlit teplo, bez ohledu na podmínky okolního prostředí, protože teplota (a tedy i ztráta výkonu) je to, co v největší míře ovlivňuje životnost LED. Dalším je nutnost splnění norem elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti použití. Za zmínku při tom stojí, že v minulosti se LED osvětlení používalo především v interiérech a v dnešní době jej lze nalézt doslova všude – od vozidel až po budovy. Proto se vyplatí sáhnout po osvědčených a hotových řešeních, které šetří čas od nápadu až po uvedení produktu do prodeje.

Nastavení intenzity světla pomocí PWM spočívá v tom, že diodou prochází určitý konstantní a stanovený proud, který se cyklicky zapíná a vypíná s určitou frekvencí. Změny intenzity světla je dosaženo změnou střídy obdélníkového průběhu napájecího LED. Lidské oko nevnímá vysokofrekvenční blikání světla, ale průměruje intenzitu světla a vnímá jeho změny. Výhodou této metody jsou především přesnost nastavení intenzity světla a zajištění širokého rozsahu změn, což je zvláště důležité pro vícebarevné RGB diody. Kromě toho dioda pracuje v konstantních podmínkách napájení, což zvyšuje její životnost. Nevýhodou je nutnost vytvořit složitý zdroj energie, schopný rychle zapnout / vypnout s určitou přesností. Takový zdroj také způsobuje větší EMI rušení, což může omezit délku připojovacích kabelů. Kromě toho bude třeba vzít v úvahu také vliv jejich indukčnosti a kapacity.

Mean Well – perfektní řešení pro LED osvětlení

Nabídka společnosti Mean Well pro osvětlovací aplikace je obrovská a kvalita jejích výrobků je podložena více než 35 lety zkušeností firmy a četnými certifikáty bezpečnosti a kvality. Kdykoli je zapotřebí určitý osvětlovací systém LED, lze jej jistě napájet a ovládat pomocí produktů Mean Well.

Nabídka je velmi rozsáhlá, proto uvedeme pouze možnosti jednotlivých řad napájecích zdrojů. Při výběru konkrétního produktu pro danou aplikaci se však vyplatí použít filtry parametrů. S jejich pomocí lze snadno zvolit napájecí zdroj s vhodným výkonem, provozním režimem, tělesem, rozsahem napájecího napětí a dostupnými funkcemi. Při výběru se také vyplatí věnovat pozornost dostupným EMC a bezpečnostním certifikátům, aby nedošlo k problémům s technickou přejímkou a fungováním hotové aplikace LED osvětlení.

Mean Well – napájecí zdroje LED určené pro práci v interiérech

Může se zdát, že napájecí zdroje určené pro osvětlovací systémy provozované v interiérech se snadno sestavují. Bohužel toto zdání může klamat, protože tato zařízení jsou určena pro hromadné použití, a proto musí splňovat požadavky bezpečnostních norem rozšířených na neprofesionálního hromadného uživatele, a z důvodu hromadného použití musí také splňovat zvýšené požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Řada IDL obsahuje dva typy napájecích zdrojů, které se liší označením. IDLV jsou určeny k provozu v interiérech. Mají konstantní výstupní napětí a intenzita světla je upravována pomocí PWM. Napájecí zdroje typu IDLC mají konstantní výstupní proud a jsou vhodné pro svítidla. Rozsah vstupního napětí se pohybuje od 90 do 295 V. Provedení splňuje požadavky pro třídu II/2. Jsou vybaveny funkcí stmívání, ale je třeba poznamenat, že stmívání pomocí DALI má pouze řada IDLC-45/65. Výstup pomocného napětí 12V lze použít k napájení chladicího ventilátoru nebo spolupracujícího rozhraní IoT. Dostupné jsou varianty o výkonu 25, 45 a 65 W.

Spínaný napájecí zdroj IDLV-65A-60

Řada IDL

 

Řada PWM jsou LED napájecí zdroje s konstantním napětím a nastavitelnou střídou signálu na výstupu. Jsou určeny především k napájení LED pásek. Dostupné varianty mají výstupní výkon 40, 60, 90, 120 a 200 W. Mají vstup pro stmívání 3-in-1 a pomocí DALI. Rozsah vstupního napětí se pohybuje od 90 do 305 V AC. Byly vyvinuty v souladu s třídou 2/II.

Spínaný napájecí zdroj PWM-120-24

Řada PWM

 

Napájecí zdroje LED „open frame“ od Mean Well

Řada IDP zahrnuje varianty: napěťovou IDPV a proudovou IDPC. Všechny mají analogový vstup pro stmívání 0\–10 V a stmívání pomocí rozhraní DALI. Vstupní napětí je 90... 295 V AC nebo 90... 305 V AC. Řady splňují požadavky třídy II/2. Dostupné jsou varianty o výkonu 25, 30, 45, 65, 80, 100, 160 a 240 W.

Spínaný napájecí zdroj IDPC-45-1050

Řada IDP

 

Napájecí zdroje pro svítidla

Speciálním typem napájecích zdrojů jsou vzhledem k rozmanitosti svítidel a provozních podmínek použití zdroje určené k zabudování do svítidla. Pokud například zvažujete použití v pouličních svítidlech, pak bude třeba při relativně vysokém zátěžovém výkonu a širokém rozsahu vstupního napětí zajistit odolnost vůči povětrnostním podmínkám, širokému rozsahu okolních teplot, a také zajistit korekci PFC a efektivní chlazení. A to vše v relativně malém tělese zahřívaném slunečním světlem a ztrátami výkonu v diodách.

Řada ODL obsahuje napájecí zdroje vyrobené se stupněm krytí IP67. Řada ODLC zahrnuje proudové napájecí zdroje (CC). Řada ODLV zahrnuje napěťové napájecí zdroje (CV). Obě řady mají vstup pro stmívání 0... 10 V a ODLC mají stmívání pomocí DALI. Napájecí napětí se pohybuje od 90 do 295 V AC a napájecí zdroje jsou v souladu s třídou II/2. K dispozici je také 12V výstup pomocného napětí, který lze použít k napájení externích zařízení, např. IoT. V nabídce jsou varianty o výkonu 25, 45 a 65 W.

Spínaný napájecí zdroj ODLC-65A-1750

Řada ODL

 

2022020201 / 02.02.2022 / Osvětlení / TME Czech Republic s.r.o. /

KONEKTORY A PLOCHÉ KABELY ZNAČKY CONNFLY
Společnost CONNFLY je především výrobcem vysoce kvalitních konektorů určených pro použití uvnitř elektronických zařízení, od spotřebního zboží až po průmyslové přístrojové vybavení.

USB KONEKTORY BULGIN BUCCANEER – SPOLEHLIVÁ KVALITA PŘIPOJENÍ
V době neustálého technologického rozvoje roste poptávka po základním zboží, k němuž bezpochyby patří elektřina. V průmyslových závodech nebo v kancelářských objektech je na prvním místě nepřetržitý přístup k napájení.

TRACO POWER V NABÍDCE TME – MĚNIČE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Svět kolem nás se mění velmi rychle. Nikoho už nepřekvapí autonomní letadlo řízené inteligentními zařízeními, jež jsou plné pokročilých elektronických systémů.

MULTIFUNKČNÍ BEZPEČNOSTNÍ RELÉ FIRMY PILZ
V průmyslových podmínkách, zejména na linkách a ve výrobních dílnách, hrají prvky zodpovědné za ochranu zaměstnancůnesmírně důležitou roli. Patří mezi ně jak senzory (detekující nebezpečí, např. nežádoucí přítomnost člověka v dané zóně), tak i relé, jejichž úkolem je nouzové zastavení provozu strojů.

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍHO NÁŘADÍ ZNAČKY KNIPEX
Přestože je společnost TME známa především jako mezinárodní distributor elektronických součástek a podskupin pro průmyslovou automatizaci, v našem katalogu naleznete také rozsáhlou nabídku mechanických prvků a nářadí. Jedná se o výrobky určené pro profesionální použití – tedy odolné, přesné a speciálně navržené pro přesně definované úkoly a obory.

IZOLAČNÍ ODPÍNAČE
Izolační odpínače jsou běžně používané, klíčové pro bezpečnost komponenty elektrických systémů, které umožňují odpojení napětí po dobu údržby nebo opravy. V článku představujeme konstrukci a fungování izolačních odpínačů, jejich základní užitkové vlastnosti a probereme, jak najít vhodný produkt pro aplikaci.

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED OSVĚTLENÍ OD MEAN WELL
Napájení LED osvětlení vyžaduje zajištění konstantní intenzity proudu, který proudí konektorem diody nebo soustavou diod. Tato podmínka musí být splněna bez ohledu na hodnotu prahového napětí svítící diody, které se bude měnit s teplotou konektoru.

BEZKARTÁČOVÝ MOTOR – KONSTRUKCE A PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Abychom pochopili fenomén bezkartáčových motorů, které razantně pronikají zejména na trh s elektrickým nářadím, je nutné pochopit podstatu fungování dosud používaných komutátorových motorů a zjistit nejdůležitější rozdíly mezi nimi.

INDUKČNÍ ČIDLA ŘADY E2E NEXT Z NABÍDKY OMRON
Indukční čidla jsou nesmírně důležitou skupinou prvků řídicího systému, která je přítomna v každém automatizovaném průmyslovém závodě, a stále častěji i v domácnostech. Díky jednoduché konstrukci a širokému výběru velikostí zaručují tato čidla velmi dlouhý, bezporuchový provoz, a stále novější řešení umožňují přizpůsobit vhodné čidlo jakékoli aplikaci.

SADA S TISKÁRNOU RHINO 4200 FIRMY DYMO
DYMO je společnost s šedesáti lety zkušeností s výrobou tiskáren a štítkovačů. Dodavatel nabízí zařízení nejvyšší kvality, které usnadňuje práci na pracovištích, v kancelářích, továrnách, skladech, dílnách, maloobchodních prodejnách a v mnoha dalších odvětvích. Jsou také vynikajícím nástrojem v domácnostech, kde přispívají k organizaci a pořádku.

KONEKTORY PRO SYSTÉMY SKLADOVÁNÍ ENERGIE HAN S A NOVINKY HARTING
Značka HARTING je na globálních trzích známá jako výrobce špičkových konektorů, kabelů a jiných řešení pro průmysl, stejně jako profesionálních a specializovaných zařízení.

SPÍNAČE COMELUX ŘADY 40
Podsvětlené kolébkové spínače se používají v mnoha oblastech – od průmyslových aplikací po spotřební elektroniku (např. domácí spotřebiče). Spínače montované do panelu jsou bezpečnou metodou zapínání obvodů pod velkým napětím. V případě řešení značky COMELUX to může být podpora proudů až 16 A a typických napětí elektrické sítě, tj. 250 V AC. Jsou to jedny z nejzákladnějších elektromechanických součástek – a přitom se vyznačují trvanlivostí a kvalitou provedení.

Zajímavé videa


Introducing NVIDIA DGX A100


Webinar | Realtime and AI integration with COM-HPC


Intel Alder Lake Product Video


Brand new Qseven upgrade: NXP i.MX 8 | conga-QMX8-Plus


ENERGETAB 2021 Poland, Bielsko Biala, 14.9.-16.9.2021

Firma týdne

Friedrich Lütze GmbH


Adresář


Friedrich Lütze GmbH


Analog Devices


ASRock Industrial


NVIDIA


ECOM s.r.o.


Yamaichi Electronics USA Inc.


Laird Thermal Systems


HARTING


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


REM-Technik s.r.o.


MACH SYSTEMS s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.Kalendář
electronica 2022, 15.11.-18.11.2022, München, DE
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
AUTOMATICON 2023, 7.3.-9.3.2023, Warsaw, PL
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara


naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813