Adresář
 

CML Microcircuits
 

SAMTEC
 

ams-OSRAM
 

INTEL
 

TDK Corporation
 

Giada
 

RS group
 

NOKIA
 

ANRITSU
 

HARWIN
 

Digi-Key Electronics
 

AERS
 

Flex Power Modules
 

Danisense
 

BINDER

29.11.2023 2:17:09
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

POLOLU-4980
 
MINIATURNÍ STEP-UP/STEP-DOWN MĚNIČE FIRM
MANSON SDP-2210
 
PROGRAMOVATELNÝ LABORATORNÍ NAPÁJECÍ ZDR
DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED OSVĚTLENÍ OD MEAN WELL
Napájení LED osvětlení vyžaduje zajištění konstantní intenzity proudu, který proudí konektorem diody nebo soustavou diod. Tato podmínka musí být splněna bez ohledu na hodnotu prahového napětí svítící diody, které se bude měnit s teplotou konektoru.

Pouze v nekomplikovaných signalizačních systémech může být LED napájeno prostřednictvím rezistoru omezujícího proud, ale použití takového řešení u osvětlení může výrazně omezit jeho životnost. Proto „obyčejný“ napájecí zdroj nemusí být pro napájení diod pracujících v osvětlovacích systémech dostatečný.

V reálném použití pracují LED diody při měnících se teplotách a navíc se zahřívají v důsledku průtoku proudu. Pn přechod má záporný teplotní součinitel, to znamená, že jeho prahové napětí klesá s rostoucí teplotou, a tím se snižuje odpor diody. „Běžný“ napájecí zdroj s poklesem zátěžového odporu udržuje konstantní napětí a zvyšuje intenzitu proudu. Pokud dioda pracuje s velkou výkonovou rezervou, pak takový jev pro ni nepředstavuje hrozbu, a to navzdory tomu, že se v diodě zvyšuje ztrátový výkon. Tyto zvýšené ztráty výkonu, i když nevedou k poškození LED diody, výrazně omezují její životnost. Navíc to může vést k jevu takzvaného tepelného úniku (thermal runaway). K tomu dochází, když se pro dosažení nejvyšší možné intenzity světla zvýší intenzita proudu protékajícího pn přechodem. I při dočasném zvýšení okolní teploty způsobí tato zvýšená intenzita proudu nárůst teploty konektoru diody. Zahřátý pn přechod začne propouštět větší proud, čímž způsobí další zvýšení jeho teploty, a to i přestože vnější faktor přestal působit. Toto pokračuje až do poškození diody.

Prohlédněte si celou nabídku napájecích zdrojů Mean Well pro LED osvětlení

Nastavení intenzity světla pomocí produktů Mean Well

Mean Well se od ostatních výrobců napájecích zdrojů odlišuje především kvalitou zpracování a zvýšenou spolehlivostí výrobků. Všechny procesy, od myšlenky až po sériovou výrobu, podléhají přísným postupům v oblasti bezpečnosti, výkonu a udržování kvality, takže si koncový uživatel může být jistý, že získává správný produkt se zvýšenou spolehlivostí a dlouhou životností, který splňuje požadavky většiny standardů. Společnost Mean Well si získala pověst tím, že nabízí velmi kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny a velký výběr standardních produktů. V posledních letech se zaměřuje na sériovou výrobu ovladačů pro LED napájení s výstupním výkonem od 12 do 320 W. Níže uvádíme stručný popis produktové řady.

Jak je vidět, i z předběžné analýzy obtíží, se kterými se může designér LED osvětlení setkat, jeho provedení vyžaduje vyřešení mnoha technických problémů. Jednou z nejdůležitějších je potřeba rozptýlit teplo, bez ohledu na podmínky okolního prostředí, protože teplota (a tedy i ztráta výkonu) je to, co v největší míře ovlivňuje životnost LED. Dalším je nutnost splnění norem elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti použití. Za zmínku při tom stojí, že v minulosti se LED osvětlení používalo především v interiérech a v dnešní době jej lze nalézt doslova všude – od vozidel až po budovy. Proto se vyplatí sáhnout po osvědčených a hotových řešeních, které šetří čas od nápadu až po uvedení produktu do prodeje.

Nastavení intenzity světla pomocí PWM spočívá v tom, že diodou prochází určitý konstantní a stanovený proud, který se cyklicky zapíná a vypíná s určitou frekvencí. Změny intenzity světla je dosaženo změnou střídy obdélníkového průběhu napájecího LED. Lidské oko nevnímá vysokofrekvenční blikání světla, ale průměruje intenzitu světla a vnímá jeho změny. Výhodou této metody jsou především přesnost nastavení intenzity světla a zajištění širokého rozsahu změn, což je zvláště důležité pro vícebarevné RGB diody. Kromě toho dioda pracuje v konstantních podmínkách napájení, což zvyšuje její životnost. Nevýhodou je nutnost vytvořit složitý zdroj energie, schopný rychle zapnout / vypnout s určitou přesností. Takový zdroj také způsobuje větší EMI rušení, což může omezit délku připojovacích kabelů. Kromě toho bude třeba vzít v úvahu také vliv jejich indukčnosti a kapacity.

Mean Well – perfektní řešení pro LED osvětlení

Nabídka společnosti Mean Well pro osvětlovací aplikace je obrovská a kvalita jejích výrobků je podložena více než 35 lety zkušeností firmy a četnými certifikáty bezpečnosti a kvality. Kdykoli je zapotřebí určitý osvětlovací systém LED, lze jej jistě napájet a ovládat pomocí produktů Mean Well.

Nabídka je velmi rozsáhlá, proto uvedeme pouze možnosti jednotlivých řad napájecích zdrojů. Při výběru konkrétního produktu pro danou aplikaci se však vyplatí použít filtry parametrů. S jejich pomocí lze snadno zvolit napájecí zdroj s vhodným výkonem, provozním režimem, tělesem, rozsahem napájecího napětí a dostupnými funkcemi. Při výběru se také vyplatí věnovat pozornost dostupným EMC a bezpečnostním certifikátům, aby nedošlo k problémům s technickou přejímkou a fungováním hotové aplikace LED osvětlení.

Mean Well – napájecí zdroje LED určené pro práci v interiérech

Může se zdát, že napájecí zdroje určené pro osvětlovací systémy provozované v interiérech se snadno sestavují. Bohužel toto zdání může klamat, protože tato zařízení jsou určena pro hromadné použití, a proto musí splňovat požadavky bezpečnostních norem rozšířených na neprofesionálního hromadného uživatele, a z důvodu hromadného použití musí také splňovat zvýšené požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Řada IDL obsahuje dva typy napájecích zdrojů, které se liší označením. IDLV jsou určeny k provozu v interiérech. Mají konstantní výstupní napětí a intenzita světla je upravována pomocí PWM. Napájecí zdroje typu IDLC mají konstantní výstupní proud a jsou vhodné pro svítidla. Rozsah vstupního napětí se pohybuje od 90 do 295 V. Provedení splňuje požadavky pro třídu II/2. Jsou vybaveny funkcí stmívání, ale je třeba poznamenat, že stmívání pomocí DALI má pouze řada IDLC-45/65. Výstup pomocného napětí 12V lze použít k napájení chladicího ventilátoru nebo spolupracujícího rozhraní IoT. Dostupné jsou varianty o výkonu 25, 45 a 65 W.

Spínaný napájecí zdroj IDLV-65A-60

Řada IDL

 

Řada PWM jsou LED napájecí zdroje s konstantním napětím a nastavitelnou střídou signálu na výstupu. Jsou určeny především k napájení LED pásek. Dostupné varianty mají výstupní výkon 40, 60, 90, 120 a 200 W. Mají vstup pro stmívání 3-in-1 a pomocí DALI. Rozsah vstupního napětí se pohybuje od 90 do 305 V AC. Byly vyvinuty v souladu s třídou 2/II.

Spínaný napájecí zdroj PWM-120-24

Řada PWM

 

Napájecí zdroje LED „open frame“ od Mean Well

Řada IDP zahrnuje varianty: napěťovou IDPV a proudovou IDPC. Všechny mají analogový vstup pro stmívání 0\–10 V a stmívání pomocí rozhraní DALI. Vstupní napětí je 90... 295 V AC nebo 90... 305 V AC. Řady splňují požadavky třídy II/2. Dostupné jsou varianty o výkonu 25, 30, 45, 65, 80, 100, 160 a 240 W.

Spínaný napájecí zdroj IDPC-45-1050

Řada IDP

 

Napájecí zdroje pro svítidla

Speciálním typem napájecích zdrojů jsou vzhledem k rozmanitosti svítidel a provozních podmínek použití zdroje určené k zabudování do svítidla. Pokud například zvažujete použití v pouličních svítidlech, pak bude třeba při relativně vysokém zátěžovém výkonu a širokém rozsahu vstupního napětí zajistit odolnost vůči povětrnostním podmínkám, širokému rozsahu okolních teplot, a také zajistit korekci PFC a efektivní chlazení. A to vše v relativně malém tělese zahřívaném slunečním světlem a ztrátami výkonu v diodách.

Řada ODL obsahuje napájecí zdroje vyrobené se stupněm krytí IP67. Řada ODLC zahrnuje proudové napájecí zdroje (CC). Řada ODLV zahrnuje napěťové napájecí zdroje (CV). Obě řady mají vstup pro stmívání 0... 10 V a ODLC mají stmívání pomocí DALI. Napájecí napětí se pohybuje od 90 do 295 V AC a napájecí zdroje jsou v souladu s třídou II/2. K dispozici je také 12V výstup pomocného napětí, který lze použít k napájení externích zařízení, např. IoT. V nabídce jsou varianty o výkonu 25, 45 a 65 W.

Spínaný napájecí zdroj ODLC-65A-1750

Řada ODL

 

2022020201 / 02.02.2022 / Osvětlení / TME Czech Republic s.r.o. /

OSCILOSKOPY TELEDYNE LECROY ŘADY WAVESURFER 3000Z
Osciloskopy firmy Teledyne Lecroy řady WaveSurfer 3000Z jsou čtyřkanálová zařízení určená pro efektivní diagnostiku a analýzu elektronických obvodů – ve fázi jejich prototypování i servisu. Pokročilá funkcionalita jde ruku v ruce s jednoduchostí použití, které je dosaženo díky použití dotykového rozhraní MAUI.

PRVKY NABÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY OD ZNAČKY PANASONIC
Infrastruktura vybudovaná pro elektrická vozidla zahrnuje především nabíjecí stanice. Vzhledem k tomu, že tato zařízení jsou přísně standardizována, vyrábí je mnoho výrobců v oblasti elektrotechniky. K tomu přispívají prestižní dodavatelé elektronických součástek, jako je například Panasonic, kteří nabízejí špičkové součástky a podsestavy šité na míru právě těmto aplikacím.

KABELY Z RODINY ECOGEN® ZNAČKY ALPHA WIRE
Po celá léta byl jedním z největších problémů automatizace a průmyslu jejich dopad na zvýšenou produkci materiálů škodlivých pro životní prostředí. Doposud byla každá modernizace elektroinstalace ve větší či menší míře spojena se vznikem obtížně likvidovatelného odpadu. Ale to už je minulost

NOVÉ UNIVERZÁLNÍ KRABIČKY ŘADY ZP OD KRADEXU
KRADEX je polský výrobce plastových krabiček, který zahájil svou činnost v roce 1985. Od samého začátku klade firma důraz na rozvoj výrobních procesů, výběr surovin a také na modernizaci technického zázemí.

MINIATURNÍ STEP-UP/STEP-DOWN MĚNIČE FIRMY POLOLU
Do nabídky TME byly zařazeny miniaturní DC-DC měniče s konstantním výstupním napětím (k dispozici v provedení od 3,3 V do 15 V DC). Tyto výrobky pocházejí z portfolia americké značky Pololu.

MOŽNOSTI A FUNKCE NAPÁJECÍCH ZDROJŮ SPE ZNAČKY OWON
Výběr laboratorního napájecího zdroje může být obtížný úkol. Zejména pokud hledáme kompaktní zařízení se širokou funkčností, ale zároveň nepřekračující určitý rozpočet. V takovém případě se vyplatí věnovat pozornost nabídce značky OWON.

JEDNODESKOVÉ POČÍTAČE BANANA PI
Jednodeskové počítače umožňují vyvíjet složité projekty. Jsou atraktivní platformou nejen pro žáky, studenty a amatéry – ale rovněž pro profesionály. V době nedostatku na trhu doporučujeme našim zákazníkům řešení, které je jedno z nejpopulárnějších ve své oblasti: počítače Banana Pi.

PROGRAMOVATELNÝ LABORATORNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ MANSON SDP-2210
Nastavitelné napájecí zdroje patří k základnímu laboratornímu vybavení – jsou nepostradatelným pracovním nástrojem v servisech elektrických zařízení, odděleních výzkumu a vývoje, učebnách vzdělávacích jednotek a dílnách kutilů.

POJISTKY OPTIFUSE V NABÍDCE TME
Při výběru správného druhu pojistky se vyplatí zaměřit na její základní parametry, jako je typ, druh pouzdra, jmenovitý proud a napětí nebo provozní teplota. Z mnoha výrobců pojistek stojí za zmínku nabídka značky Optifuse, jejíž výrobky jsou k dispozici v našem katalogu:

PLYNOVÉ PRUŽINY ZNAČKY PNEUMAT JIŽ DOSTUPNÉ ZE SKLADŮ TME
Již delší dobu pracujeme v TME narozšíření sortimentu výrobků z oblasti pneumatiky. V této části našeho katalogu je v současnosti jedním z největších dodavatelů značka Pneumat. V katalogu TME právě přibyla nová řešení tohoto výrobce – plynové pružiny.

360STUPŇOVÝ 2D LASEROVÝ SKENER ZNAČKY DFROBOT
Zařízení s názvem LIDAR převzalo svůj název z angl. light detection and ranging. Jeho účelem je určit vzdálenost od nejbližšího povrchu v daném směru.

ZÁZNAMNÍKY SE ZOBRAZOVAČEM ŘADY KD6 FIRMY LUMEL
Nabídka TME se rozšířila o záznamník řady KD6 firmy Lumel určený pro měření a kontrolu parametrů technologických procesů. Zařízení může shromažďovat data v měřicích a regulačních systémech nebo fungovat jako autonomní měřicí a záznamový přístroj.

Zajímavé videa


electronica 2024, 12.11.-15.11.2024, Munich, DE


Videoreportáž z veletrhu AMPER 2022


AMPER 2023 - Představujeme vystavovatele... AERS s.r.o.


PRŮMYSLOVÉ PŘEVODNÍKY TLAKU ZNAČKY CYNERGY3


Introducing NVIDIA DGX A100

Firma týdne

CML Microcircuits


Adresář


CML Microcircuits


SAMTEC


ams-OSRAM


INTEL


TDK Corporation


Giada


RS group


NOKIA


ANRITSU


HARWIN


Digi-Key Electronics


AERS


Flex Power Modules


Danisense


BINDER


Parker Hannifin


MOXA


DANFOSS


Alliance Memory


Intelliconnect (Europe) Ltd.


KIOXIA Europe GmbH


Antenova Ltd


Friedrich Lütze GmbH


Analog Devices


ASRock Industrial


NVIDIA


ECOM s.r.o.


Yamaichi Electronics USA Inc.


Laird Thermal Systems


HARTINGKalendář
CES® 2024, 9.1.-12.1.2024, Las Vegas
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
SENSOR+TEST 2024, 11.-13.6.2024, Nuremberg, DE
electronica 2024, 12.11.-15.11.2024, Munich, DE
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara


naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813