Adresář
 

Friedrich Lütze GmbH
 

Analog Devices
 

ASRock Industrial
 

NVIDIA
 

ECOM s.r.o.
 

Yamaichi Electronics USA Inc.
 

Laird Thermal Systems
 

HARTING
 

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
 

REM-Technik s.r.o.
 

MACH SYSTEMS s.r.o.
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV

29.06.2022 18:02:12
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir

IZOLAČNÍ ODPÍNAČE
Izolační odpínače jsou běžně používané, klíčové pro bezpečnost komponenty elektrických systémů, které umožňují odpojení napětí po dobu údržby nebo opravy. V článku představujeme konstrukci a fungování izolačních odpínačů, jejich základní užitkové vlastnosti a probereme, jak najít vhodný produkt pro aplikaci.

Izolační odpínače jsou v elektrické instalaci elektromechanické prvky, které propojují napájecí napětí a elektrický systém. Jsou montovány v rozvodné skříni a často plní funkci hlavního vypínače proudu. Nepochybně se jedná o jeden ze základních prvků současných systémů regulace průtoku proudu, běžně používaných v rozváděcích sítích a rozvaděčích ve stavebnictví, průmyslových závodech, komerčních objektech, fotovoltaických instalacích a při řízení strojů. Jak vidíte, rozsah aplikací je široký a různorodý, ale společným bodem je nutnost zajistit bezpečnost sítí, lidí a strojů. Vzhledem k tomu, že požadavky na systémové komponenty se liší v závislosti na aplikaci, stojí za to se vědět, co trh nabízí a kterým vlastnostem produktu je třeba věnovat pozornost.

Izolační odpínače v TME

Izolační odpínače – princip fungování

Izolační odpínače jsou určeny k zapnutí a odříznutí proudu v elektrické instalaci za jmenovitých provozních podmínek. V režimu vedení je úkolem odpínače dodávat proud do elektrické instalace nebo do jednoho z jejích prvků. Izolace systému dosáhneme nastavením prvku do odpojeného stavu. Absence průtoku proudu je spojena s fyzickým otevřením kontaktu, čímž izolujeme obvod od napájecího napětí. To umožňuje bezpečně provádět opravy a údržbu elektrické instalace nebo v průmyslových podmínkách instalaci nového stroje. Podle normy musí konstrukce odpínače poskytovat dostatečnou izolační mezeru mezi kontakty, aby bylo možné zcela odříznout napájecí napětí. Odpínače jsou obvykle také vybaveny indikátorem stavu zařízení, ale mohou současně sloužit jako otočný knoflík a páka pro ovládání práce prvku.

Hlavní rozdíl mezi odpínači a proudovým chráničem spočívá v tom, že chránič odpojí obvod až po překročení určité intenzity proudu, a k tomu dochází především za účelem ochrany elektrických zařízení před účinky zkratu a přetížení. Odpínače se naproti tomu používají hlavně k vypnutí pracovních proudů, ale k dispozici jsou také pojistkové odpínače s dodatečnou ochranou v podobě tavné pojistky umístěné v krytu zařízení. Roztaví se při příliš vysokém zatížení, ke kterému může dojít například v důsledku zkratu v systému, a poskytuje tak dodatečnou ochranu zařízením připojeným k instalaci.

Jak si vybrat izolační odpínač?

Při výběru odpínače jako první upoutá vaši pozornost skutečnost, že na trhu je spousta produktů, stejně jako dodavatelů, včetně předních společností a menších výrobců. Trh nabízí velké množství dostupných verzí, možností montáže a provozních parametrů. Není divu, výrobci neustále vynakládají velké úsilí do vývoje technologií, zlepšují parametry provozu a spolehlivosti a používají stále lepší materiály. Všechny tyto činnosti jsou součástí několika větších trendů zaznamenaných v oblasti elektrických systémů, jako je miniaturizace, zlepšení designu, snadná montáž a použití. Současně se zvyšuje odolnost vůči životnímu prostředí a trvanlivost komponentů, čímž se rozšiřuje oblast použití a aplikací.

Vyplatí se tedy věnovat chvíli výběru vhodného odpínače pro cílovou aplikaci. Jsou totiž nezbytnou součástí napájecích systémů, která ovlivňuje bezpečnost. Proto se vyplatí zvolit vysoce kvalitní produkty. Nenechte se zlákat ke kompromisu mezi kvalitou a cenou, protože vadný nebo nepečlivě vyrobený odpínač může vést k nebezpečné situaci nebo k poruchám instalace.

Volba izolačního odpínače by samozřejmě měla vycházet z předpokládaných provozních podmínek obvodu. Jedním z hlavních parametrů elektrických odpínačů je jmenovitý proud, tedy úroveň intenzity proudu, do které prvek správně funguje. V nabídce komponentů dostupných na trhu můžeme rozlišit komponenty pro obecné použití, jež jsou určeny pro práci s proudy 25 nebo 32 A. K dispozici jsou také produkty pro práci se značnými proudy a napětími, které jsou schopny odolat intenzitě několika set ampérů. Dalšími parametry uváděnými výrobci jsou podporovány zkratový zapínací proud a jmenovitý krátkodobý výdržný proud. Podrobné informace jsou obvykle k dispozici v dokumentaci výrobce.

V závislosti na typu elektrické instalace jsou voleny izolační odpínače s určitým počtem pólů. Pro jednofázovou instalaci se používají jedno nebo dvoupólové odpínače, které mohou příslušně odpojit vybrané úseky nebo celou elektrickou instalaci. Pro práci s třífázovým proudem je třeba použít odpínače s 3 nebo 4 póly, které, stejně jako předchozí skupina, mohou odpojit proud ve vybraných úsecích nebo v celé instalaci.

Samostatnou třídou parametrů odpínače jsou jeho funkční vlastnosti. Tato zařízení jsou nabízena v různých pouzdrech, rozměrech, typech připojení, montáže a ovládání. Prospěch z toho těží spotřebitelé, protože mají možnost optimálního výběru zařízení z hlediska rozměrů, snadné instalace a údržby. Nejběžnější modely jsou ty, které se montují na DIN lištu nebo na panel. V souladu se současnými trendy ve stavebnictví nebo průmyslu jsou na trhu k dispozici prvky s rozsáhlými komunikačními schopnostmi, které umožňují dálkové monitorování a řízení.

Izolační odpínač – na co se zaměřit?

Odpínače jsou kromě spínačů a odpojovačů základními prvky používanými k řízení proudu v elektrické instalaci. Ve většině případů jsou dokonce klíčové pro zajištění bezpečnosti lidí a strojů, proto se je vyplatí v projektu zohlednit a použít osvědčená řešení šitá na míru. Po výběru vhodných technických parametrů je také dobré se ujistit, že výrobky mají potvrzenou shodu s mezinárodní normou IEC/EN 60947-1. Tím je zajištěno, že daný prvek spínacích přístrojů splňuje bezpečnostní normy. Za zmínku stojí příklad požadavku, podle kterého jsou izolační odpínače navrženy tak, aby uživatel neměl možnost, a to ani náhodně, se dotknout vodivých částí. Nedodržení těchto norem může ovlivnit bezpečnost osob pracujících u instalace.

Pokud mají být odpínače použity v nepříznivém prostředí, jako je průmysl nebo externí aplikace, stojí za to si vybrat produkty, které mají další certifikáty potvrzující bezpečnost elektrických výrobků. V takových případech získává větší význam například stupeň krytí IP.


KONEKTORY A PLOCHÉ KABELY ZNAČKY CONNFLY
Společnost CONNFLY je především výrobcem vysoce kvalitních konektorů určených pro použití uvnitř elektronických zařízení, od spotřebního zboží až po průmyslové přístrojové vybavení.

USB KONEKTORY BULGIN BUCCANEER – SPOLEHLIVÁ KVALITA PŘIPOJENÍ
V době neustálého technologického rozvoje roste poptávka po základním zboží, k němuž bezpochyby patří elektřina. V průmyslových závodech nebo v kancelářských objektech je na prvním místě nepřetržitý přístup k napájení.

TRACO POWER V NABÍDCE TME – MĚNIČE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Svět kolem nás se mění velmi rychle. Nikoho už nepřekvapí autonomní letadlo řízené inteligentními zařízeními, jež jsou plné pokročilých elektronických systémů.

MULTIFUNKČNÍ BEZPEČNOSTNÍ RELÉ FIRMY PILZ
V průmyslových podmínkách, zejména na linkách a ve výrobních dílnách, hrají prvky zodpovědné za ochranu zaměstnancůnesmírně důležitou roli. Patří mezi ně jak senzory (detekující nebezpečí, např. nežádoucí přítomnost člověka v dané zóně), tak i relé, jejichž úkolem je nouzové zastavení provozu strojů.

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍHO NÁŘADÍ ZNAČKY KNIPEX
Přestože je společnost TME známa především jako mezinárodní distributor elektronických součástek a podskupin pro průmyslovou automatizaci, v našem katalogu naleznete také rozsáhlou nabídku mechanických prvků a nářadí. Jedná se o výrobky určené pro profesionální použití – tedy odolné, přesné a speciálně navržené pro přesně definované úkoly a obory.

IZOLAČNÍ ODPÍNAČE
Izolační odpínače jsou běžně používané, klíčové pro bezpečnost komponenty elektrických systémů, které umožňují odpojení napětí po dobu údržby nebo opravy. V článku představujeme konstrukci a fungování izolačních odpínačů, jejich základní užitkové vlastnosti a probereme, jak najít vhodný produkt pro aplikaci.

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED OSVĚTLENÍ OD MEAN WELL
Napájení LED osvětlení vyžaduje zajištění konstantní intenzity proudu, který proudí konektorem diody nebo soustavou diod. Tato podmínka musí být splněna bez ohledu na hodnotu prahového napětí svítící diody, které se bude měnit s teplotou konektoru.

BEZKARTÁČOVÝ MOTOR – KONSTRUKCE A PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Abychom pochopili fenomén bezkartáčových motorů, které razantně pronikají zejména na trh s elektrickým nářadím, je nutné pochopit podstatu fungování dosud používaných komutátorových motorů a zjistit nejdůležitější rozdíly mezi nimi.

INDUKČNÍ ČIDLA ŘADY E2E NEXT Z NABÍDKY OMRON
Indukční čidla jsou nesmírně důležitou skupinou prvků řídicího systému, která je přítomna v každém automatizovaném průmyslovém závodě, a stále častěji i v domácnostech. Díky jednoduché konstrukci a širokému výběru velikostí zaručují tato čidla velmi dlouhý, bezporuchový provoz, a stále novější řešení umožňují přizpůsobit vhodné čidlo jakékoli aplikaci.

SADA S TISKÁRNOU RHINO 4200 FIRMY DYMO
DYMO je společnost s šedesáti lety zkušeností s výrobou tiskáren a štítkovačů. Dodavatel nabízí zařízení nejvyšší kvality, které usnadňuje práci na pracovištích, v kancelářích, továrnách, skladech, dílnách, maloobchodních prodejnách a v mnoha dalších odvětvích. Jsou také vynikajícím nástrojem v domácnostech, kde přispívají k organizaci a pořádku.

KONEKTORY PRO SYSTÉMY SKLADOVÁNÍ ENERGIE HAN S A NOVINKY HARTING
Značka HARTING je na globálních trzích známá jako výrobce špičkových konektorů, kabelů a jiných řešení pro průmysl, stejně jako profesionálních a specializovaných zařízení.

SPÍNAČE COMELUX ŘADY 40
Podsvětlené kolébkové spínače se používají v mnoha oblastech – od průmyslových aplikací po spotřební elektroniku (např. domácí spotřebiče). Spínače montované do panelu jsou bezpečnou metodou zapínání obvodů pod velkým napětím. V případě řešení značky COMELUX to může být podpora proudů až 16 A a typických napětí elektrické sítě, tj. 250 V AC. Jsou to jedny z nejzákladnějších elektromechanických součástek – a přitom se vyznačují trvanlivostí a kvalitou provedení.

Zajímavé videa


Introducing NVIDIA DGX A100


Webinar | Realtime and AI integration with COM-HPC


Intel Alder Lake Product Video


Brand new Qseven upgrade: NXP i.MX 8 | conga-QMX8-Plus


ENERGETAB 2021 Poland, Bielsko Biala, 14.9.-16.9.2021

Firma týdne

Friedrich Lütze GmbH


Adresář


Friedrich Lütze GmbH


Analog Devices


ASRock Industrial


NVIDIA


ECOM s.r.o.


Yamaichi Electronics USA Inc.


Laird Thermal Systems


HARTING


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


REM-Technik s.r.o.


MACH SYSTEMS s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.Kalendář
electronica 2022, 15.11.-18.11.2022, München, DE
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
AUTOMATICON 2023, 7.3.-9.3.2023, Warsaw, PL
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara


naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813