Adresář
 

AERS
 

Flex Power Modules
 

Danisense
 

BINDER
 

Parker Hannifin
 

MOXA
 

DANFOSS
 

Alliance Memory
 

Intelliconnect (Europe) Ltd.
 

KIOXIA Europe GmbH
 

Antenova Ltd
 

Friedrich Lütze GmbH
 

Analog Devices
 

ASRock Industrial
 

NVIDIA

06.06.2023 1:01:55
bloky
maketa
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Online akce
Zajímavé videa
Různé

MANSON SDP-2210
 
PROGRAMOVATELNÝ LABORATORNÍ NAPÁJECÍ ZDR
DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B

Napájecí zdroje pro LED s rozhraním Bluetooth
Ovládejte osvětlení s využitím nové řady napájecích zdrojů Mean Well.

Dalece pokročilá miniaturizace modulů pro bezdrátovou komunikaci při současném poklesu jejich ceny je důvodem, pro který můžeme najít modul pro rádiový přenos téměř všude. Přesto je jeho vestavba do napájecího zdroje pro LED velmi inovativní a poskytuje dříve nevídanou snadnost tvorby osvětlovacích systémů. Přidáme-li k tomu populární standard přenosu dat, jako je Bluetooth, získáváme možnost tvorby funkčních, neopakovatelných, snadno spravovatelných a ovladatelných pomocí oblíbených zařízení systémů osvětlení budov, hal, místností atp.

Napájecí zdroje pro LED s rozhraním Bluetooth

Interfejs Bluetooth je velmi dobře znám ze sluchátkových sestav. Jiným populárním použitím je emulace virtuálního sériového portu UART, což umožňuje přenos dat mezi zařízeními, nejčastěji mezi počítačem PC a smartphonem. Ze své přirozenosti to byla spojení typu bod-bod, což neumožňovalo zřízení rozsáhlých sítí zařízení.

Jedněmi z nejdůležitějších trendů v oblasti zařízení komunikujících bezdrátově jsou sítě IoT, Industry 4.0 a inteligentní budovy. Tyto trendy postřehlo rovněž konsorcium zabývající se vývojem rozhraní Bluetooth a firmy, které s ním spolupracují, nelze se tedy divit skutečnosti, že další verzi jsou stále více směrovány nejen na zařízení audio, ale i na energeticky úsporná řešení napájená z baterií nebo obnovitelných zdrojů energie, pracující právě v takových instalacích.

Bluetooth a sítě mesh

Jak bylo uvedeno, bylo rozhraní Bluetooth směrováno hlavně pro spojení typu bod-bod. Existoval sice profil umožňující vytváření lokálních sítí PAN (Personal Area Network), ale používal se velmi zřídka, jelikož to byly sítě se spíše malou přenosovou rychlostí a skromnými možnostmi.

 Bluetooth ve verzi 4.0 umožňuje vytvoření sítí mesh. Jejich hlavní předností je prakticky neomezený dosah, protože data mohou být předávaná ze základnového zařízení do uzlu sítě a následně z uzlu do uzlu. Uzel v takové síti tvoří libovolné zařízení, které kromě předávání dat může mít také jinou funkci. Může na příklad plnit doplňkovou funkci zobrazovače, spínače, čidla atd. Sítě mesh se ideálně hodí pro komunikaci v rámci inteligentní budovy, jelikož poskytují téměř neomezené pokrytí. Data v nich mohou být přenášená např. z patra do patra, z pokoje do pokoje, bez potřeby pokládky kabelů se složitou strukturou. Velmi velkou předností je možnost snadné modifikace takové sítě. Důležité je, že je komunikační protokol rozhraní Bluetooth již od dřívějších verzí dobře zabezpečený – obsahuje autentizaci zařízení a šifrování dat, což velmi ztěžuje průnik do sítě.

Napájecí zdroje s bezdrátovou komunikací

Inženýři z firmy MEAN WELL, známého výrobce napájecích zařízení, přišli na geniální nápad skvěle odpovídající trendům platícím na trhu. Rozhodli se vybavit napájecí zdroj pro LED programovatelným komunikačním modulem Bluetooth Low Energy 4.0. Otevírá to cestu k ovládání osvětlení pomocí oblíbených zařízení, jakými jsou smartphony, tablety, osobní počítače a mikropočítače, jako je Raspberry Pi. Vestavba rádiového modulu přímo do napájecího zdroje značně zjednodušilo systém řízení osvětlení – řízení probíhá v samotném napájecím zdroji, a tedy v místě, kde to je potřebné, a pro tento účel nejsou potřebná žádná další zprostředkující zařízení. Nové napájecí zdroje firmy MEAN WELL byly vyvinuty ve spolupráci s evropskou firmou Casambi, která byly vytvořená za účelem vývoje a zdokonalování řešení sítí mesh Bluetooth. Komunikační moduly Casambi jsou integrovány do napájecích zdrojů z řady LCM-25/40/60BLE. Uvedené řady zdrojů mají možnost nastavení výstupního proudu v rámci dostupného výkonu (číslo uvedené v označení zdroje určuje maximální výkon zátěže), což umožňuje napájet různě spojené LEDky pomocí stejných zdrojů hned po nastavení výstupního proudu pomocí přepínačů DIP switch. Dostupné kombinace proudu a napětí zátěže jsou pro usnadnění umístěny na krytech jednotlivých modelů (Obr.1).

LCM-25BLE

Obr.1. Napájecí zdroj z řady LCM-25BLE.

  • Možnost napájení LED v různých konfiguracích. Výstupní proud/napětí nastavované pomocí přepínače DIP.
  • Kryt z plastu, třída II. Aktivní mechanismus PFC.
  • Energetická účinnost až 90 %.
  • Stmívání osvětlení pomocí Bluetooth a tlačítka.
  • Zabezpečení před zkratem, přepětím, přehřátím.
  • Odolnost vůči přepětí v síti do 2 kV (L-N).
  • MTBF > 50 tis. hodin.

Možnost změny parametrů výstupního napětí a proudu je obrovským usnadněním pro realizátora instalací a servisního technika. Tomu prvnímu umožňuje snížit počet různých zařízení v osvětlovacích systémech a ve skladu a tomu druhému značně usnadňuje práci, jelikož výměna poškozeného napájecího modulu za nový nebo změna konfigurace napájených LEDek je spojena pouze s nastavením proudu zátěže, a nikoliv s nutností mít mnoho modulů pro různé varianty zapojení. Důležitá je také skutečnost, že oba modely mohou být s úspěchem používány pro realizaci instalace osvětlení pracující uvnitř nebo vně budov.

Možnosti řízení osvětlení

Pro řízení napájecího zdroje LED připravila firma Casambi speciální aplikaci. Umožňuje seskupovat napájecí zdroje, nastavovat scény, časovače, závislosti atd. Napájecí zdroje mohou být rovněž obsluhovány pomocí zařízení kompatibilních s komunikačním protokolem, který vyvinulo Casambi, jako jsou nástěnné spínače nebo čidla světla, pomocí kterých lze rozšiřovat dosah sítě a vytvářet personalizované, inteligentní osvětlovací systémy. Poskytuje to možnost vytvářet pokročilé algoritmy řízení osvětlení, jejichž cílem je dosažení definovaného estetického efektu nebo dalekosáhlé úspory energie.

Kromě možnosti správy pomocí aplikace mají napájecí zdroje volně programovatelný vstup připojovaný tlačítkem k nulovému vodiči energetické sítě (Obr. 2). Tento vstup lze naprogramovat tak, aby řídil nejen bezprostředně připojený napájecí zdroj, ale také skupinu nebo všechny napájecí zdroje a umožňoval zapnout/vypnout osvětlení, jednotlivé světlo, skupinu světel, změnit scénu.

Programovatelné tlačítko

Obr. 2. Připojení tlačítka s programovatelnou funkcí

Síť mesh Bluetooth Low Energy 4.0 pracuje ve variantě vyvinuté firmou Casambi v samo se organizujícím režimu, což oprošťuje uživatele nebo montéra od nutnosti provádět složitou konfiguraci. V tomto režimu je pokrytí sítě (dosah) maximalizováno pomocí zařízení, která v ní pracují, a není třeba používat další brány a můstky. Aplikace Casambi sloužící k řízení práce napájecích zdrojů, a tím napájených světelných zdrojů, může být spojená s cloudem za účelem uchovávání dat a reportování statusu.

Na závěr

Vytváříme-li instalaci osvětlení inteligentní budovy, stojí za to se zajímat o výrobky MEAN WELL. Mají nejen renomé, ale jsou rovněž funkční a nabízejí široké možnosti konfigurace a použití. Mezi výrobky MEAN WELL nalezneme nejen popisované napájecí zdroje z řady LCM, ale rovněž řadiče LED, které nemají nastavený proud nebo napětí, ale výstup PWM, který umožňuje regulovat barvovou teplotu a intenzitu osvětlení. Jako příklad může posloužit PWM-120BLE s výkonem 120 W a výstupním napětím (v závislosti na modelu) od 12 do 24 V. Široký rozsah vstupního napětí (90…305 V AC) umožňuje použít řadič v téměř každé instalaci osvětlení. PWM-120BLE má vestavěný modul BLE 4.0 firmy Casambi, který umožňuje dálkovou komunikaci a řízení osvětlení.

Za zmínku rovněž stojí, že mezi výrobky MEAN WELL můžeme najít také řadiče LED bez bezdrátového rozhraní.

Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

The original source of text: https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/41923/napajeci-zdroje-pro-led-s-rozhranim-bluetooth/ 

2022082901 / 29.08.2022 / Různé / TME Czech Republic s.r.o. /

JEDNODESKOVÉ POČÍTAČE BANANA PI
Jednodeskové počítače umožňují vyvíjet složité projekty. Jsou atraktivní platformou nejen pro žáky, studenty a amatéry – ale rovněž pro profesionály. V době nedostatku na trhu doporučujeme našim zákazníkům řešení, které je jedno z nejpopulárnějších ve své oblasti: počítače Banana Pi.

PROGRAMOVATELNÝ LABORATORNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ MANSON SDP-2210
Nastavitelné napájecí zdroje patří k základnímu laboratornímu vybavení – jsou nepostradatelným pracovním nástrojem v servisech elektrických zařízení, odděleních výzkumu a vývoje, učebnách vzdělávacích jednotek a dílnách kutilů.

POJISTKY OPTIFUSE V NABÍDCE TME
Při výběru správného druhu pojistky se vyplatí zaměřit na její základní parametry, jako je typ, druh pouzdra, jmenovitý proud a napětí nebo provozní teplota. Z mnoha výrobců pojistek stojí za zmínku nabídka značky Optifuse, jejíž výrobky jsou k dispozici v našem katalogu:

PLYNOVÉ PRUŽINY ZNAČKY PNEUMAT JIŽ DOSTUPNÉ ZE SKLADŮ TME
Již delší dobu pracujeme v TME narozšíření sortimentu výrobků z oblasti pneumatiky. V této části našeho katalogu je v současnosti jedním z největších dodavatelů značka Pneumat. V katalogu TME právě přibyla nová řešení tohoto výrobce – plynové pružiny.

360STUPŇOVÝ 2D LASEROVÝ SKENER ZNAČKY DFROBOT
Zařízení s názvem LIDAR převzalo svůj název z angl. light detection and ranging. Jeho účelem je určit vzdálenost od nejbližšího povrchu v daném směru.

ZÁZNAMNÍKY SE ZOBRAZOVAČEM ŘADY KD6 FIRMY LUMEL
Nabídka TME se rozšířila o záznamník řady KD6 firmy Lumel určený pro měření a kontrolu parametrů technologických procesů. Zařízení může shromažďovat data v měřicích a regulačních systémech nebo fungovat jako autonomní měřicí a záznamový přístroj.

MASTER EVENT TECHMASTEREVENT. PORTÁL, KTERÝ NABÍZÍ UŽIVATELI KOSMICKÉ MOŽNOSTI
Platforma TechMasterEvent je aktivně činná necelý rok. Během této doby vyhlásila 8 tematických soutěží, určených pro mladé tvůrce z celého světa: všechny, kterým učarovala technika, elektrotechnika a elektronika. 5 soutěží již bylo ukončeno. Z odměn v celkové hodnotě 31 700 USD se těší 18 výherců z Evropy a Afriky.

PŘEHLED TIPŮ NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Výběr vánočního dárku pro osobu, jejímž koníčkem je elektronika nebo kutilství, není jednoduchý úkol. Bez ohledu na to, zda bude obdarovaným dívka nebo chlapec, žena nebo muž, základním problémem je vybrat dárek, který bude opravdu užitečný. Ostatně ne každý Ježíšek je kompetentní v oblasti elektroniky – a i když se v tom vyzná, neznamená to, že pro něj bude snadné vymyslet atraktivní dárek. Proto vám dnes nabízíme přehled tipů na dárky – produktů dostupných přímo z našich skladů (rychlé odeslání a dodání), za různé, ale vždy příznivé ceny.

MĚNIČE DC/DC ŘADY CCG1R5-10 OD TDK-LAMBDA
TDK-Lambda je japonský výrobce napájecích zdrojů a měničů AC/DC a DC/DC, známý po celém světě.

PRŮMYSLOVÉ PŘEVODNÍKY TLAKU ZNAČKY CYNERGY3
Převodníky tlaku jsou neoddělitelným prvkem mnoha zařízení v oblasti automatizace. Vyskytují se jak v pneumatických systémech, např. využívajících pohony, tak i v podtlakových systémech (mimo jiné zajišťují vhodné provozní parametry sacích chapadel).

POUŽITÍ AKUMULÁTORŮ NICHICON SLB V APLIKACÍCH IOT
Internet věcí, neboli IoT technologie, je s námi už léta. Ačkoli si mnozí uživatelé těchto zařízení možná ani neuvědomují, kolik pohodlí jim přináší malá a energeticky účinná zařízení, která provádějí složitá měření a výpočty v našem každodenním prostředí.

VÝBĚR TLUMIVEK KEMET ŘADY SCF-XV
Nabídka TME byla rozšířena o tlumivky řady SCF-XV výrobce KEMET. Jedná se o prvky typu common mode s širokou škálou vlastností pro použití v náročných podmínkách prostředí, např. v průmyslu nebo v automobilovém průmyslu.

Zajímavé videa


Videoreportáž z veletrhu AMPER 2022


AMPER 2023 - Představujeme vystavovatele... AERS s.r.o.


PRŮMYSLOVÉ PŘEVODNÍKY TLAKU ZNAČKY CYNERGY3


Introducing NVIDIA DGX A100


Webinar | Realtime and AI integration with COM-HPC

Firma týdne

AERS


Adresář


AERS


Flex Power Modules


Danisense


BINDER


Parker Hannifin


MOXA


DANFOSS


Alliance Memory


Intelliconnect (Europe) Ltd.


KIOXIA Europe GmbH


Antenova Ltd


Friedrich Lütze GmbH


Analog Devices


ASRock Industrial


NVIDIA


ECOM s.r.o.


Yamaichi Electronics USA Inc.


Laird Thermal Systems


HARTING


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


REM-Technik s.r.o.


MACH SYSTEMS s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


DurakoolKalendář
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara


naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813